Besplatnim radionicama pomažemo nezaposlenim osobama da budu konkurentnije

Besplatnim radionicama rješavamo problem nedovoljne digitalne pismenosti nezaposlenih osoba i povećavamo njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Besplatnim radionicama pomažemo nezaposlenim osobama da budu konkurentnije

U sklopu Erasmus+ Skill IT projekta, održali smo besplatnu dvodnevnu edukaciju (12-13.03.2018.) za 12 nezaposlenih osoba sa Zavoda za zapošljavanje koji imaju nisku razinu kvalifikacija povezanih s digitalnim vještinama.

Teme edukacije bile su razne, a edukacija je bila prilagođena individualnim potrebama polaznika.

Tijekom dvodnevne edukacije nezaposlene osobe imale su priliku steći osnovne digitalne kompetencije poput:

  • Upravljanje podacima i informacijama
  • Komunikacija na internetu
  • Novčane transakcije i online plaćanja
  • Korištenje servisa za pohranu i dijeljenje podataka (cloud)
  • Online sigurnost
  • Korištenje Microsofta Office paketa 
  • Korištenje i upravljanje elektroničkom poštom.

 
Edukaciju su proveli Callidus educirani treneri i mentori, koji su za ovu aktivnost prethodno završili treninge u sklopu ovog Erasmus projekta te su zaduženi za provedbu edukacije i održivost projekta. Callidus treneri, mentori i polaznici zadovoljni su ovom provedenom edukacijom čiji je cilj bio jačanje osnovnih informatičkih znanja i digitalne kompetencije.

povezani članci