Edukativnim radionicama podupiremo inovacije i poduzetništvo marginaliziranih osoba

Stvaramo sustava mentoringa u Hrvatskoj s ciljem kvalitetnog prijenosa znanja iz područja pripreme i provedbe EU projekata

Edukativnim radionicama podupiremo inovacije i poduzetništvo marginaliziranih osoba

PROJEKT „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ predviđa inovativne edukativne radionice koje kombiniraju primjenu teorije na konkretne studije slučaja te nastavno stručno mentoriranje u procesu pripreme i provedbe projekata koje će korisnicima osigurati stručnjaci iz različitih područja iz klastera ZNAM! u suradnji sa stručnjacima iz Ustanove za obrazovanje odraslih – CALLIDUS iz Zagreba, a sve s ciljem adekvatne apsorpcije fondova EU-a.

Klaster ZNAM! potpisao je 15. rujna 2017. godine s Gradom Zagrebom Ugovor o financiranju projekta „ SvEU ZNAM! U 2017.“, u iznosu od 30.000,00 kuna, temeljem prijave klastera na „Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova EU iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2017.“.

Projekt „SvEU ZNAM! U 2017.“, zahvaljujući financijskim sredstvima za programe i projekte udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije iz Proračuna Grada Zagreba za 2017., omogućit će Klasteru ZNAM! nastavak stvaranja sustava mentoringa u Hrvatskoj, a krajnjim će korisnicima omogućiti kvalitetan prijenos znanja iz područja pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz EU izvora. 

Projekt „SvEU ZNAM! U 2017.“, dio je šireg projektnog zamašnjaka naziva “SADA ZNAM!” koji se temelji na faznoj izgradnji sustava mentoringa prema predstavnicima marginaliziranih skupina (mladim nezaposlenim osobama, ženama starosti 50+ registriranim na Zavodu za zapošljavanje, mlađim umirovljenicima, braniteljima i drugim skupinama u nepovoljnom položaju na tržištu rada) koji žele realizirati svoju potencijalnu poslovnu ideju u uspješni poduzetnički poduhvat. Provedba šireg projekta predviđena je u tri faze:

  • Prva faza: IZRADA PROGRAMA MENTORINGA, odnosno metodologije rada mentora s predstavnicima marginaliziranih skupina koje žele krenuti u realizaciju svoje poslovne ideje;
  • Druga faza: IZGRADNJA KAPACITETA MENTORA članova Klastera ZNAM!, u pogledu prijenosa znanja o specifičnoj metodologiji rada mentora s korisnicima, što će ih dovesti do razine spremnost za pružanje mentorske podrške;
  • Treća faza: RAD MENTORA S POJEDINCIMA – krajnjim korisnicima.

Prva i druga faza šireg projekta financirane su tijekom 2015. godine, a potpisom ugovora o financiranju projekta „SvEU ZNAM! U 2017.“ nastavljena je provedba treće faze započete u 2016. godini, odnosno, rad mentora s pojedincima.

OPĆI CILJ PROJEKTA:

  • Prenijeti stručno znanje mentora o pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima EU-a putem procesa mentoringa u relevantno iskustvo za novoosnovane poduzetnike, poduzetnike u osnivanju te poduzetnike bez sličnog iskustva.

AKTIVNOSTI:

  • Provedba mentoring procesa       
  • Aktivnost informiranja    
  • Aktivnost Vidljivosti.            

PROJEKT „Sada ZNAM! za EU iskustvo“ predviđa inovativne edukativne radionice koje kombiniraju primjenu teorije na konkretne studije slučaja te nastavno stručno mentoriranje u procesu pripreme i provedbe projekata koje će korisnicima osigurati stručnjaci iz različitih područja iz klastera ZNAM! u suradnji sa stručnjacima iz Ustanove za obrazovanje odraslih – CALLIDUS iz Zagreba, a sve s ciljem adekvatne apsorpcije fondova EU-a. Jednako tako, ukazujući na najčešće pogreške u kasnijoj provedbi projekata, korisnici se upućuju da pravilnim planiranjem izbjegnu pojave neprihvatljivih troškova i/ili nepravilnosti u provedbi projekata.

Edukacija i mentoring su usmjereni na pripremu polaznika za prijave projekata na pozive u najavi do kraja 2017. godine, odnosno,  za provedbu projekata za one polaznike edukacija i mentoringa koji imaju potpisane ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem prijava na javni poziv „Inovacije novoosnovanih MSP“ te „E-impuls“.

Projekt u svojoj osnovi predstavlja spajanje unaprijed stečenog znanja polaznika o osnovama poduzetništva te o mogućnostima koje se pružaju iz raznih oblika dostupnog EU financiranja u prijeko potrebno iskustvo tj. prijelaz iz teorije EU financiranja u praksu posredstvom individualnog mentoriranja 1-na-1.

U sklopu mentoringa stručnjaci mentori vodit će korisnike kroz proces razrade projektne ideje, čitanja i razumijevanja dokumentacije poziva (Uputa za prijavitelje, Općih i posebnih uvjeta Ugovora o financiranju, pravila de minimis potpora, pravila za određivanje veličine poduzeća i ispunjavanja skupne izjave i dr.), metodologija pripreme financijskih projekcija potrebnih za projektnu prijavu i sl., te pripreme projektne prijave prema pravilima poziva. Također, mentori će pregledavati dokumentaciju koju će samostalno pripremati odabrani korisnici, ponuditi konkretne savjete i upute za unaprjeđenje projektne ideje i vezane prijavne dokumentacije. Izlazni rezultat mentoringa nije kompletno razrađena projektna prijava odabranih Projektnih ideja radi činjenice da bi takva vrsta podrške mogla predstavljati transfer državne potpore za odabrane korisnike programa edukacija i mentoringa, odnosno za nositelje odabranih projektnih ideja. Uz navedeno, mentoring program u cilju ima transfer znanja koji i treba rezultirati time da pojedini korisnik programa (polaznik programa) samostalno, nakon uspješnog dovršetka edukacije i mentoringa bude u mogućnosti samostalno prirediti kvalitetnu dokumentaciju za prijavu projektne ideje za sufinanciranje iz nacionalnih i/ili EU fondova odnosno, samostalno provoditi projekt za koji je dobiveno EU sufinanciranje.

Korisnike projekta tj. edukativnog i mentoring programa će se identificirati putem baze članova Klastera ZNAM! te uz pomoć Razvojne agencije Grada Zagreba.

Usluge edukacije, informiranja i mentoringa za krajnje korisnike su besplatne.

Za više informacija o projektu kontaktirajte nas na info@ustanovacallidus ili znam@znam.hr 

Isticanje odgovornosti:

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Klastera ZNAM! i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.

povezani članci