Otkrij mogućnosti

Što nudimo putem 02

“02 – Obrazovanjem do održivosti” omogućava ti korištenje različitih besplatnih obrazovnih materijala i aplikacija koje želimo pružiti zajednici. Na ovim materijalima smo marljivo radili i rezultat su našeg znanja i rada na EU projektima.

Ponuđene edukacije


PIGGY BANK

Inovativni program koji pomaže u podizanju razine financijske pismenosti. Ovaj projekt nastao je s ciljem financijskog opismenjavanja osoba kako bi u budućnosti što manje obitelji dolazilo u nepogodne financijske situacije I time direktno ugrožavali egzistenciju sebe i svoje obitelji.

ELEVATION

Program sadrži niz materijala i resursa za učenje u svrhu stjecanja ključnih kompetencija namijenjenih odraslim osobama lošijih životnih mogućnosti koje ne pokazuju interes za sudjelovanjem u cjeloživotnom učenju.


NEET IDEA

Program sadržati materijale i alate koji omogućuju uspješno uključivanje i motiviranje marginaliziranih mladih odraslih osoba između 20 i 34 godine (NEET osobe) u obrazovanje, programe osposobljavanja i zapošljavanje.


STEAMY WONDERS

Program omogućuje postizanje veće rodne ravnopravnosti u STEAM (science, technology, engeneering, art, mathematics) području.

SKILL PICS

Program pruža materijale koji omogućuju svim zainteresiranim građanima stjecanje ključnih transverzalnih vještina poput digitalne pismenosti, poduzetništva, kritičkog i kreativnog razmišljanja, vođenja, inovativnosti, rješavanja problema, timskog rada i socijalnog utjecaja.


8%

Program je namijenjen uključivanju poduzetnika u razvoj različitih inovacijskih procesa koji su dosad bili rezervirani gotovo isključivo za znanstvenike i akademsku zajednicu. Program omogućuje uključivanje velikog broja sudionika u procese inovacija, mogućnost slobodnijeg kruženja znanja te razvoj proizvoda i usluga koje mogu pridonijeti stvaranju novih tržišta.

CASINO

Program nudi alate za dizajniranje i razvoj mobilnih igrica.


GREEN 4 FUTURE

Program nudi materijale i alate za stvaranje novog „zelenog“ koncepta koji će rezultirati ključnim promjenama u svijesti kompanija te u području obrazovanja odraslih. Kako bi se uspješno odgovorilo na sve izraženije klimatske promjene, cilj ovog projekta je kroz maksimalni socijalni utjecaj promijeniti globalno okruženje, a da se pritom ne izgubi poslovna vizija za stvaranje profitabilnih proizvoda.