Usvajanje primjera dobre prakse – program resocijalizacije austrijskog kaznenog sustava

Stručni team na projektu Start Point posjetio je kaznionicu Justizanstalt Eisenstadt kako bi dobio uvid u program rehabilitacije i resocijalizacije

Usvajanje primjera dobre prakse - program resocijalizacije austrijskog kaznenog sustava

Udruga PET PLUS u partnerstvu s udrugom Institut Pula i Callidus-ustanovom za obrazovanje odraslih provode Europski projekt START POINT. Njime se multidisciplinarnim pristupom i širokom mrežom usluga i aktivnosti otklanjaju prepoznate teškoće s kojima se nose počinitelji kaznenih djela nakon odslužene zatvorske kazne. Izloženi su socijalnoj isključenosti, često se nakon zatvora nemaju gdje vratiti te recidiviraju. Okosnica projekta je pružiti im sigurno mjesto otvorenog tipa (Kuća na pola puta) iz kojeg će se lakše uključiti u društvenu zajednicu.

Jedna od predviđenih projektnih aktivnosti bilo je studijsko putovanje u Beč. Koje se održalo u periodu od 2.do 4. prosinca 2019.

Cilj putovanja bilo je jačanje kapaciteta stručnog tima koji uključuje djelatnike dviju organizacija civilnoga društva te ustanovu za obrazovanje odraslih kroz uvid u rad s počiniteljima kaznenih djela (JUSTIZANSTALT EISENSTADT), razvoj ideja i stjecanje znanja za rješavanje problema postpenalnog prihvata i osnaživanja kažnjenika ali i stručnjaka za rad s kažnjenicima BFI Burgenland u Oberwartu.

BFI Burgenland“ u Oberwartu pružio nam je uvid u edukacijske programe koje nude i provode za skupine u nepovoljnom položaju, podijelili su s nama iskustva o integraciji počinitelja kaznenih djela nakon izdržavanja zatvorske kazne na tržište rada te primjere dobre prakse. Od posebnog značaja bio je posjet

JUSTIZANSTALT EISENSTADT gdje smo imali organizirani obilazak kaznionice. Zamjenik ravnatelja kaznionice u Eisenstadtu omogućio nam je kroz svoju prezentaciju i direktnu komunikaciju upoznavanje Austrijskog zatvorskog sustava, uvid u standarde, pravila, statističke podatke, program rehabilitacije i resocijalizacije počinitelja kaznenih djela te njihovu pripremu za reintegraciju u društvenu zajednicu, strukturu kaznionice Eisenstadt i modele financiranja.

Novostečena znanja i vještine zasigurno ćemo biti u mogućnosti primjenjivati ne samo na projektu START POINT već i u daljnjem profesionalnom radu.

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

povezani članci