Uspješno smo razvili edukacijski centar za obučavavanje i usavršavanje kadrova u automobilskoj industriji

Prošli tjedan uspješno smo završili projekt Austrian Development Agency “Tehnička akademija za automobilski sektor u Srbiji” (TechAK) vrijedan gotovo milijun €

Uspješno smo razvili edukacijski centar za obučavavanje i usavršavanje kadrova u automobilskoj industriji

Na zatvarajućoj konferenciji ADA TechAk projekta, ovaj tjedan su polaznicima pilot edukacija podijeljeni zasluženi certifikati, čime je uspješno završio projekt uspostave ADA TechAK. 

Glavni cilj partnerskog projekta Tehničke Akademije (TechAk), vrijednog gotovo milijun eura, jest razvoj edukacijskog centra koji će kontinuirano obučavavati i usavršavati kadar za potrebe razvoja automobilske industrije u Srbiji. Rezultat projekta je educirani kadar čija znanja i vještine su odmah upotrebljive na radnim mjestima u automobilskoj industriji. Time se skraćuje potrebno vrijeme i troškovi prilikom zapošljavanja radne snage i potiču investicije koje u velikoj mjeri ovise o kvalificiranim kadrovima.

Uspostava Tehničke akademije korigirat će nedovoljnu orijentiranost stručnog obrazovanja prema tržištu rada, te ujedno osigurati i ubrzati prenošenje znanja i umijeća (know-how) orijentiranih na potrebe srpske automobilske industrije. Tijekom uspostave, Akademija je i znatno poboljšala komunikaciju potreba između tržišta rada, rastuće automobilske industrije i obrazovnih institucija u Srbiji, a dobra komunikacija nastavit će se i u budućnosti.

Partneri na projektu su Privredna komora Srbije, bfi Burgenland, Austrijska razvojna agencija (Austrian Development Agency), te Weidiger & Partner.

povezani članci