Zaključili smo uspješan ADA projekt Tehničke akademije

Projektom vrijednim preko milijun eura, osnovali smo edukacijski centar za obučavavanje i usavršavanje kadrova u automobilskoj industriji.

Zaključili smo uspješan ADA projekt Tehničke akademije

Ovaj tjedan smo s našim projektnim partnerima sudjelovali na zaključnom projektnom sastanku ADA projekta Tehničke Akademije. Projektom vrijednim preko milijun eura, osnovali smo edukacijski centar za obučavavanje i usavršavanje kadrova u automobilskoj industriji, koji je do danas uspješno završilo čak 209 polaznika!

Rezultat projekta je educirani kadar čija znanja i vještine su odmah upotrebljive na radnim mjestima u automobilskoj industriji. Time se skraćuje potrebno vrijeme i troškovi prilikom zapošljavanja radne snage i potiču investicije koje u velikoj mjeri ovise o kvalificiranim kadrovima.

Više o našim ADA projektima saznajte na ADA projekti

povezani članci