Drogerist postaje verificirana edukacija s upisom zvanja u e-radnu knjižicu

Uspješno smo verificirali program namijenjen osobama za zapošljavanje u drogerijama, prodavaonicama zdrave prehrane i prirodne kozmetike.

Drogerist postaje verificirana edukacija s upisom zvanja u e-radnu knjižicu

Po prvi puta u Republici Hrvatskoj 2. rujna ustanova Callidus uspješno je verificirala program

namijenjen osobama za zapošljavanje u drogerijama, prodavaonicama zdrave prehrane i prirodne

kozmetike. Ukupno 50 osoba, od kojih je 8 osoba s invaliditetom, započelo je paralelno edukaciju

u ustanovi Callidus koja ima ulogu u teorijskoj izvedbi nastave i u dm-u gdje se provodi praktični dio

edukacije.

Završetkom edukacije polaznici će dobiti uvjerenje da su osposobljeni za rad u specijaliziranim

trgovinama – drogerijama s mogućnošću upisa u e-radnu knjižicu što će im povećati

izglede prilikom zapošljavanja.

povezani članci