Novim Erasmus+ projektom potičemo lakše uključivanje mladih u obrazovni sustav

Projekt “Game of Phones” naš je novi #Erasmus+ projekt vrijedan 1,2 mil. kuna koji će pomoći mladima da se brže i lakše uključe u obrazovni sustav

Novim Erasmus+ projektom potičemo lakše uključivanje mladih u obrazovni sustav

Game of Phones partnerski je Erasmus+ projekt Irske, Hrvatske, Španjolske, Portugala i Cipra koji ima za cilj dizajnirati i razvijati web-zadatke temeljene na izazovima za mlade kako bi se izgradile vještine i kompetencije koje će pomoći njihovoj reintegraciji u obrazovanje ili zapošljavanje.

U državama partnerima ovog projekta temeljem poražavajućih statističkih podataka za NEET skupinu (Španjolska 18,3 %, Hrvatska 16,7 %, Portugal, 12,6 %, itd.), uviđena je potreba za stvaranjem rješenja te pružanjem nove prilike ljudima kroz projekt koji će ih uključiti u proces edukacije.

Aktivnosti:

 • Razvoj sadržaja učenja za webquest izazove
 • Izrada 32 webquest izvora u adekvatnom medijskom formatu za učenje na mobilnim platformama i pametnim telefonima
  • Postizanje dubljeg znanja i razumijevanja o podrijetlu i funkcioniranju EU
  • Istraga povijesno povezanih raznolikosti i kulturoloških identiteta Europe
  • Promocija multikulturuloških i socioekonomskih dimenzija europskog društva
  • Demonstracija identiteta nacionalne kulture odnosno njegove kompatabilnosti sa europskim identitetom
 • Razvoj Mozilla Badges okvira za pomoć sudionicima s ciljem poboljšanja znanja te daljnje motivacije
 • Identifikacija ključnih interesnih skupina koje će biti članovi lokalnog foruma interesnih skupina
 • Neke od ključnih vještina koje se žele postići edukacijom kandidata su: kritičko razmišljanje, rješavanja problema, istraživanje, digitalizacija, komunikacija, timski rad, itd.

Ciljna skupina: Odrasle osobe i nastavnici u radu s mladima i osobama NEET skupine

* Webquest = platforma koja će ciljnoj skupini kroz razne izazove ponuditi velike mogućnosti stjecanja znanja

* Mozilla Badges = način vrednovanja učenika kroz nagrađivanje bedževima

* NEET je akronim koji označava mlade između 18 i 24 (u Hrvatskoj između 15 i 29) godine koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju (engl. Not in Employment, Education or Training)

Više o ERASMUS+ projektima saznajte na poveznici ERASMUS+ projekti

Preuzmite 1. newsletter Game of Phones projekta:

povezani članci