Novi Erasmus+ projekt: Zero Waste power in HoReCa

„Zero Waste“ je globalni pokret usmjeren ka pronalaženju optimalnih rješenja na aktualna pitanja zagađenja okoliša i ponovne uporabe korištenih materijala.

Novi Erasmus+ projekt: Zero Waste power in HoReCa

Živimo u vrijeme kada mladi ljudi sve više postaju svjesni da im je zbog klimatskih promjena kvaliteta života u budućnosti ugrožena pa se sve više ukazuje potreba za promjenama u poslovnom području. Ovaj projekt izravan je odgovor na tu potrebu te s toga on kroz niz aktivnosti povezuje „Zero Waste“ teme sa strukovnim obrazovanjem i poslovnim sektorom u ugostiteljstvu s jasnim ciljem promjena u procesu obrazovanja i poslovanja na način odabira modela rada koji su održivi i manje štetni za okoliš. U projekt su uključene tri strukovne ugostiteljske škole, dvije ustanove za obrazovanje odraslih i dvije organizacije iz privatnog sektora iz Hrvatske, Španjolske, Irske, Slovenije te Italije.

Ciljna skupina:

 • učenici i nastavnici VET ugostiteljskih škola – alati će sudionicima pružiti osnovne sadržaje za organiziranje profesionalnih kuhinja i ugostiteljskih objekata s glavnim ciljem smanjenja otpada, zaštite okoliša i podizanja „Zero Waste“ standarda u HoReCa sektoru
 • hotelima i ugostiteljskim objektima – razvit će se digitalni alat za procjenu standarda s nultim otpadom za menadžere i rukovoditelje hotela

Aktivnosti:

Kroz provedbu projekta izradit će se alati za  implementaciju novih modela učenja i poslovanja u procesu rada:

 • Izrada kurikuluma za provedbu specifičnih postupaka gospodarenja otpadom u HoReCa sektoru
 • Kurikulum će sadržavati edukativne sadržaje i konkretne smjernice o organizaciji rada u ugostiteljskom objektu s ciljem zaštite okoliša na temelju uspostavljanja „Zero waste“ standarda
 • Dizajn digitalnih alata za učenje temeljenih na kurikulumu
  • cilj je podržati učenje kroz individualne načine usvajanja znanja i korištenje ICT alata
  • Alat je namijenjen svim učenicima u procesu strukovnog ugostiteljskog obrazovanja te djelatnicima u HoReCa sektoru
  • Izrada IT standardnog alata za evaluaciju razine „Zero waste“ poslovanja

Nositelj projekta:

 • Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb, Hrvatska

Partneri:

 • Galileo.it S.r.l., Italija
 • Callidus – ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Hrvatska
 • Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada, Španjolska
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem, Slovenija
 • Future In Perspective Limited, Irska

Preuzmite 1. newsletter Zero Waste power in HoReCa projekta:

povezani članci

Obavijest o nadmetanju

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik referentne oznake UP.03.3.1.05.0004 Kratak opis nabave: Predmet nabave je usluga izrade strukovnog dijela strukovnog kurikuluma za…