U naše programe uvodimo suvremenu i intuitivnu platformu za vođeno učenje

Platforma omogućuje provedbu edukacije uz pomoć jednostavne i intuitivne kolaboracijske platforme, kao i dostupnost svih nastavnih materijala

U naše programe uvodimo suvremenu i intuitivnu platformu za vođeno učenje

U skladu s našim smjernicama i odrednicama u poslovanju postali smo nositelji vrijednog projekta „Osnaživanje kompetencija za zapošljavanje u drogerijama“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Taj je projekt u cijelosti osmišljen i kreiran za edukacijski program zahvaljujući kojemu se uspješno obavljaju poslovi u drogerijama i trgovinama zdrave hrane i kozmetike.

Ukorak smo s trendovima koji sve više promiču edukaciju u području tržišta zdrave hrane i zdravog življenja, koje također može biti unosna profesija današnjice i budućnosti.

Posebnost je tog projekta ta da će tržište dobiti ekskluzivni edukacijski program koji će obuhvatiti 50 nezaposlenih osoba, čime pokrivamo i komponentu socijalnog angažmana, koja je danas više nego ikada potrebna sustavu vođenog obrazovanja. Na tržištu rada događa se paradoks da raste broj nezaposlenih osoba, dok se u brojnim segmentima sve više očituje snažna potreba za educiranim kadrom koji bi radio na poslovima budućnosti (zdrava hrana, gastronomija, nutricionizam, farmaceutika, nove tehnologije i sl). Manjak radne snage i velik broj nezaposlenih dodatno podcrtavaju važnost takvih projekata.

Osim znanja i tržištu itekako potrebnih vještina, tim ćemo projektom dodatno unaprijediti kapacitete naše ustanove (Callidus), i to specifičnom edukacijom predavača koja će dodatno osnažiti njihove kompetencije.

Ustanovu unapređujemo i inovativnim te suvremenim pristupom edukaciji kroz platformu za vođeno učenje.

Karakteristike te platforme jesu:

 • kontrola izrađenoga nastavnog materijala prema metodološkim standardima i ishodima učenja odobrenog kurikuluma
 • provedba edukacije uz pomoć jednostavne i intuitivne kolaboracijske platforme
 • dostupnost svih nastavnih materijala koje su izradili predavači i mentori
 • komunikacija između predavača i polaznika edukacije koja je omogućena različitim platformama jer ce biti implementirane aplikacije mreže i tableta
 • komunikacija između mentora i polaznika tijekom cjelokupne provedbe edukacijskog programa
 • personalizirani pristup svakom korisniku
 • softver koji omogućuje praćenje napretka svakog polaznika edukacije:
  • Analitika bazirana na aktivnosti svakog polaznika pojedinačno
  • Assessments
  • Raspored sati
 • praćenje ukupne statistike na razini cijelog projekta.

povezani članci