Aditivne tehnologije ubrzavaju proces izrade prototipa i proizvodnju novih proizvoda

Aditivna proizvodnja (AP) idealno je rješenje za industrije koje zahtijevaju kvalitetu, veću fleksibilnost pri razvoju, manje troškove i bržu proizvodnju

Aditivne tehnologije ubrzavaju proces izrade prototipa i proizvodnju novih proizvoda

Aditivna proizvodnja (AP) idealno je rješenje za industrije koje zahtijevaju veću kvalitetu proizvoda, fleksibilnost razvoja, manje troškove, kraća vremena razvoja i proizvodnje, te maloserijsku ili pojedinačnu proizvodnju. Pritom, najveći izazov s kojim se susreću brojne industrije i tvrtke, jest nedostatak kvalificirane radne snage.

Nedavno provedeno istraživanje poznate inozemne konzultantske kuće, zaključilo je da je upravo obrazovanje kvalificiranih stručnjaka, preduvjet za uvođenje aditivne proizvodnje (AP) u veći broj industrija. Mnogi proizvođači svjesni su gotovo neviđenih potencijala AP i promjene poslovnih modela, posebice skraćivanje proizvodnog tijeka, te time i brzine isporuke, ali većina naglašava nedostatak multidiscipliniranih stručnjaka koji su u potpunosti upoznati s  aditivnom proizvodnjom.

Već spomenuto istraživanje naglašava potrebu bliske suradnje industrija zainteresiranih za aditivnu proizvodnju i ustanova za obrazovanje, te ističe 2 ključna područja za koje ne postoji dovoljno edukativnih programa:

  1. 3D dizajniranje; podrazumijeva znanja o dizajnu proizvoda, mehanici, 3D simuliranju i dr.
  2. 3D proizvodnja; podrazumijeva znanja o procesima 3D ispisa, izboru materijala, postupcima izrade, kontroli kvalitete, osiguranju kvalitete i dr.

Istovremeno, industrije zainteresirane za AP proizvode, istaknule su 5 izazova koji im trenutno predstavljaju prepreku pri zapošljavanju ili educiranju kvalificiranih stručnjaka za AP:

  • Potrebno je široko multidisciplinarno razumijevanje aditivne proizvodnje (AP) – znanje o materijalima, dizajniranju, mehanici i dr.

Za AP nije dovoljno imati zaposlenog CAD stručnjaka ili zaposlenika s diplomom strojarskog fakulteta, već je potrebno poznavanje proizvodnih procesa, materijala, strojeva, mehanike, povratnog inženjerstva i strojarstva. Specijalist 3D tehnologija mora imati osnovna znanja o fizici, znanja o softverskim alatima, materijalu i znati kreativno razmišljati tj. kako upotrijebiti 3D tehnologije prilikom proizvodnje novog proizvoda. Nedostatak ovakvog integriranog pristupa najveći je nedostatak današnjeg tržišta rada i obrazovnog sustava.

  • Potrebno je razumijevanje 3D modela i znanje o modeliranju za proizvodnju – DFAM

Osim niza znanja koje 3D specijalist mora imati, nužno je imati znanja o 3D modeliranju u svrhu proizvodnje, znanja koja omogućuju da se osmisli, modelira i proizvede potpuno novi proizvod, optimiziran za aditivnu proizvodnju. 3D specijalist ne mora nužno imati strojarsko obrazovanje, ali mora imati multidisciplinarni pristup, pristup temeljen na dovoljnom poznavanju mehanike, strojarstva, dizajniranja, 3D modeliranja i 3D izrade (ispisa) putem aditivne proizvodnje.

  • Potrebno je razvijati inovativno razmišljanje u aditivnoj proizvodnji (AP)

U svakoj proizvodnji koja se temelji na inovativnosti i razvijanju prototipa potrebno je inovativno razmišljanje o AP. Ponekad usko specijalizirani ili klasično obrazovani inženjeri i drugi stručnjaci nemaju dovoljno znanja o razvoju proizvoda i AP kako bi mogli iskoristiti AP pri rješavanju izazova u razvoju prototipa ili povratnom inženjerstvu (reverse engineering). Iz tog razloga mnoge tvrtke traže nove talente i ljude sa širokim znanjem i inovativnim pogledom na proizvodni proces, ljude koji su sposobni prepoznati prepreke i pronaći rješenja uz pomoć AP.

  • Potrebno je razumijevanje postojeće proizvodnje, ne samo aditivne proizvodnje (AP)

Osim dobrog poznavanja AP, 3D specijalist mora poznavati i tradicionalne proizvodne procese. Primjerice, ako 3D specijalist nema temeljna znanja o lijevanju, kovanju ili strojnoj obradi metala, kako će prepoznati u kojim slučajevima AP ima prednosti ili nedostatke? Znanje o AP ne može postojati u vakuumu ili odvojeno od klasičnih proizvodnih procesa, jer puni potencijal AP moguće je ostvariti isključivo razumijevanjem klasičnih i novih tehnologija proizvodnje.

  • Potrebno je znanje o ekonomičnosti, isplatljivosti i poslovnim modelima proizvodnje

Većina obrazovnih programa orijentirana je isključivo na tehnološki aspekt, a ekonomski tj. poslovni modeli proizvodnje ostaju u drugom planu ili uopće nisu spomenuti u obrazovnim programima. Idealni stručnjak za AP mora biti spreman prihvatiti interdisciplinarni pristup, imati jaku teorijsku podlogu u 3D dizajniranju i kreativnom razmišljanju te poznavati osnove klasičnog proizvodnog procesa, ali i osnovama poslovanja (analiza tržišta, konkurencija i dr.)

O 3D Akademiji:

3D Akademija, s programima za 3D dentalnog tehničara i 3D specijalistu, prvi je obrazovni program te vrste u Hrvatskoj. Program kombinira sva potrebna znanja kako bi se putem holističkog pristupa aditivnoj proizvodnji, polaznicima omogućilo upoznavanje s 3D skeniranjem, modeliranjem i 3D ispisom. U 3D Akademiji dobit ćete jedinstvenu priliku upoznati se s tehnologijama koja će vam pomoći u rješavanju modernih tehnoloških izazova. Tijekom programa Akademije, od iskusnih profesionalaca naučit ćete sve potrebne vještine i upoznati se s vrhunskom opremom koja će vam omogućiti izradu 3D modela, skeniranje postojeće geometrije i ispis vlastite ideje.


Razvijanjem inovativnog edukativnog programa, po prvi puta u Hrvatskoj, polaznici imaju mogućnost stjecanja vještina poput osnova fotogrametrije, stjecanja znanja o svim potrebnim alatima i materijalima, o naprednim metodama 3D skeniranja, obradi digitaliziranih rezultata i 3D modeliranju u CAD alatima. Sva navedena znanja i vještine potrebna su i tražena na današnjem tržištu rada.

povezani članci