IPA Projekti

Every Learning Counts!

Nositelj projekta: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih
 • Čepo d.o.o. za proizvodnju, montažu, trgovinu, uvoz – izvoz, Slavonski Brod

Suradnici:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod
 • Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Slavonski Brod

Ukupna vrijednost projekta: 190.117,92 EUR (EU je sufinancirala u iznosu: 148.520,12 EUR)

Trajanje projekta: Listopad 2013. – Veljača 2014.

Cilj projekta:

Povećanje konkurentnosti na tržištu rada nezaposlenih osoba, odnosno produktivnosti na trenutnom radnom mjestu zaposlenih u Brodsko – posavskoj županiji kroz razvoj i implementaciju dva programa obrazovanja odraslih (Operater za toplinsku obradu i Voditelj projekta) na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

Organizacija obuke za nastavno osoblje pod nazivom „Train the trainers“

Obuka je obuhvatila sljedeće module:

 • Andragoške osnove i priprema treninga
 • Retorika – komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Didaktika medija
 • Upravljanje i kontrola treninga.
 • Kao metodologija rada primjenjen je model LENA, koji se temelji na načelima timskog rada i treninga te individualnih konzultacija u izradi završnog praktičnog rada.

Organizacija radionice o metodologiji izrade programa za obrazovanje odraslih pod vodstvom andragoških stručnjaka.

Budući da je radionica služila kao priprema za razvoj novih programa, obuhvatila je sljedeće teme:

 • Poznavanje relevantnih propisa za razvoj programa
 • Obvezne komponente programa obrazovanja odraslih
 • Strategije i ciljevi u obrazovanju odraslih

Rezultati:

 • Poboljšanje kapaciteta u sektoru obrazovanja odraslih
 • Uspostavljanje i promicanje partnerstva i bliže suradnje s poslodavcima i ostalim dionicima na lokalnom tržištu rada
 • Povećanje razine zapošljivosti i konkurentnosti polaznika programa obrazovanja odraslih

Ciljna skupina projekta:

 • Predstavnici nezaposlenih i zaposlenih osoba
 • Predstavnici uprave i nastavnog osoblja Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu
 • Predstavnici zaposlenika u partnerskim institucijama
 • Predstavnici poslodavaca
 • Predstavnici nevladinih organizacija

Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih imala je ulogu koordinatora aktivnosti na razini čitavog projekta te organizaciju aktivnosti povezanih s obrazovanjem odraslih.