EGP/Norveški fond


DARoviti u fokusu – izgradnja ljudskih kapaciteta u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja za rad s darovitim učenicima na područjima poduzetništva i aktivnog građanstva

Nositelj projekta: Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska

Partneri:

 • FC Education Nordic
 • FC Adria Solutions d.o.o.
 • OŠ Ante Kovačića
 • OŠ Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica
 • OŠ Kistanje
 • OŠ Krapinske Toplice
 • OŠ Zlatar Bistrica

Ukupna vrijednost projekta: 188.883,17 EUR

Trajanje projekta: 01.11.2022.- 30.04.2024.

Cilj projekta:

Glavni cilj projekta je izgraditi ljudske kapacitete 5 osnovnih škola u Hrvatskoj za rad s darovitim učenicima u područjima aktivnog građanstva i poduzetništva, a kroz unaprjeđenje vještina i kompetencija 75 učitelja i ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika te izradu modela podučavanja i 4 nastavnih materijala. Područja poduzetništva i aktivnoga građanstva su izabrani kao teme za rad s darovitim učenicima zbog njihove važnosti u razvoju demokratskog društva i nedovoljne zastupljenosti u kurikulumu osnovnih škola, posebno u manje razvijenim, ruralnim područjima.
Svrha projekta je podizanje kvalitete života, obrazovanja, zapošljavanja i rada darovitih učenika, kroz usavršavanje učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika za rad s njima, i izradu nastavnih materijala u područjima aktivnog građanstva i poduzetništva, koji će biti dostupni za korištenje i drugima u osnovnom školstvu.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Poboljšane vještine i kompetencije 50 odgojno-obrazovnih radnika u 5 osnovne škole u manje razvijenim regijama za rad s darovitim učenicima u područjima poduzetništva i aktivnog građanstva
 • Povećana privatno-javna međuinstitucionalna suradnja za razmjenu znanja i dobrih praksi u vještinama i kompetencijama na razini osnovnog obrazovanja u područjima poduzetništva i aktivnog građanstva.
 • Razrađeni i poboljšani modeli i prakse u rad s darovitom djecom u osnovnom školstvom u područjima poduzetništva i aktivnog građanstva.

Ciljna skupina projekta:

 • Učitelji
 • Odgojno-obrazovni djelatnici

Projekt se financira iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021.
Više na: EEA Grants | Financijski mehanizmi