Upravljanje ljudskim potencijalima

Cijena: 1.858,12 EUR / 14.000,00 HRK

Trajanje programa: 188 nastavnih sati