3D dentalni tehničar

Cijena : 2.919,91 EUR / 22.000,00 HRK  (Moguć je popust do 10% na ranu prijavu)

Trajanje programa: 164 …

Specijalist 3D tehnologija

Cijena: 2.919,90 EUR/ 22.000,00 HRK 
            Moguć je popust do 10% na ranu prijavu.

Ukupno traja…