ADA Projekti

ADA projekt – „Tehnička akademija za automobilsku industriju u Srbiji“

Nositelj projekta: BFI, Austrija

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • Srpska privredna komora, Srbija
 • Weidinger & Partner, Austrija

Suradnici:

 • WKO, Austrija

Ukupna vrijednost projekta: 994.150,00 EUR

Financiranje projekta: 50% Austrijska razvojna agencija (ADA) + 50% Nositelj i Partneri

Trajanje projekta:  01.07.2017. – 29.02.2020.

Cilj projekta bio je razvoj centra za obučavanje i usavršavanje (Tehničke akademije) za automobilski sektor u Srbiji s ciljem njegove integracije u Sektor za edukaciju Privredne komore Srbije.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Uspostava Tehničke akademije kao sastavnog dijela obrazovnog odjela unutar Privredne komore Srbije
 • Izrada kurikuluma prema principu „blended“ učenja
 • Analiza potencijala za edukaciju trenera i mentora
 • Razvoj i izrada kurikuluma za edukaciju trenera i mentora
 • Edukacija ukupno 30 mentora
 • Edukacija ukupno 20 mentora iz partnerskih poduzeća
 • Pilot edukacija za najmanje 200 polaznika prema principu dualnog obrazovanja u okviru cjeloživotnog obrazovanja
 • Promidžbene aktivnosti i diseminacija projekta
 • Administracija projekta

Ciljna skupina projekta:

 • Nastavnici stručnih škola, treneri ustanova za obrazovanje odraslih i adekvatni kandidati iz struke
 • Zaposlenici/radnici iz partnerskih poduzeća
 • Zaposlene osobe za potrebe usavršavanja
 • Nezaposlene osobe

Republika Srbija prepoznala je nužnost ulaganja u obrazovanje, pogotovo u tvrtke koje imaju značajan potencijal rasta i nude veće mogućnosti zapošljavanja. Nove investicije i ostvarivanje punog potencijala gospodarskog rasta u velikoj mjeri ovise o kvalificiranim kadrovima.

Uspostavom Tehničke akademije poboljšala se orijentiranost stručnog obrazovanja prema tržištu rada, te se ubrzalo prenošenje znanja i umijeća („know-how“) orijentiranih na potrebe tržišta rada tj. potrebe srpske automobilske industrije. Akademija znatno poboljšava komunikaciju u sklopu potreba između tržišta rada, rastuće automobilske industrije i obrazovnih institucija u Srbiji.

Ovim projektom, Callidus je prepoznat kao društveno odgovoran partner koji već duži niz godina, zajedno s velikom mrežom inozemnih partnera i eksperata, sudjeluje u brojnim obrazovnim projektima i aktivno doprinosi unaprjeđenju sustava obrazovanja.

ADA projekt – „Centar za praktičnu obuku Stručnjaka iz moldavskog financijskog sustava“

Nositelj projekta: Grazer Wechselseitige Versicherung AG (Grawe), Austrija

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • Raiffeisen Leasing Moldova, Moldavija
 • P.R. Callidus Moldova, Moldavija
 • ipcenter.at GmbH, Austrija

Suradnici:

 • Centar izvrsnosti za gospodarstvo i financije u Moldaviji
 • Ministarstvo obrazovanja Republike Moldavije
 • Nacionalna banka Republike Moldavije
 • Nadzorno tijelo financijskog tržišta Republike Moldavije

Ukupna vrijednost projekta: 994.770,00 EUR

Financiranje projekta: 50% Austrijska razvojna agencija (ADA) + 50% Nositelj i Partneri

Trajanje projekta: 01.03.2017. – 31.08.2019.

Cilj projekta:

Cilj projekta bio je uspostava Financijskog centra za obrazovanje, usmjerenog ka praksi, za daljnje usavršavanje stručnjaka iz moldavskog financijskog sektora. Centar za obuku postao je dio već postojećeg Centra izvrsnosti za financije kojeg je prethodno uspostavilo moldavsko ministarstvo obrazovanja. Ciljevi projekta uspješno su ostvareni kroz modernizaciju, pilotiranje i akreditiranje programa obrazovnog centra.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Strukturiranje i uspostava Financijskog obrazovnog centra
 • Izrada kurikuluma u koordinaciji s projektnim partnerima, tvrtkama i Ministarstvom obrazovanja
 • Analiza potencijala za obuku trenera i osposobljavanje mentora te odabir odgovarajućih sudionika
 • Provedba obuke za 15 trenera i 15 mentora
 • Izrada i uvođenje platforme za učenje
 • Provedba stručne edukacije iz područja financija za 250 osoba
 • Administracija projekta
 • Promidžbene aktivnosti i diseminacija projekta

Ciljna skupina projekta:

 • Treneri ustanova za obrazovanje odraslih, nastavnici strukovnih škola
 • Sveučilišni profesori
 • Stručnjaci iz područja financija
 • Zaposlenici/radnici iz partnerskih poduzeća
 • Zaposlene osobe za potrebe usavršavanja
 • Nezaposlene osobe

Sama ideja projekta temeljila se na provedenoj studiji izvedivosti o „Centru za kontinuirano obrazovanje u sektoru moldavskih financija” čiji cilj je bio istražiti relevantnost i uvjete formiranja takve ustanove u Moldaviji. Studija izvodljivosti zaključila je da je uspostava praktičnog centra za obuku za moldavski financijski sektor od velike važnosti i to na nekoliko razina:

 • moldavske tvrtke i austrijski investitori u poslovima osiguranja i leasinga mogu kvalificirati svoje zaposlenike te time proširiti svoju prisutnost na tržištu
 • moldavska služba zapošljavanja može u odgovarajućem centru za obuku adekvatno educirati nezaposlene, a time ujedno i tim kvalificiranim pojedincima povećati izglede za zapošljavanje u moldavskom financijskom sektoru, posebice ženama koje u ovom sektoru imaju veliku mogućnost napredovanja i mogućnost stjecanja visokih prihoda

U sklopu ovog projekta financijsko-obrazovni centar postao je umrežen sa svim relevantnim institucijama i vodećim tvrtkama u financijskom sektoru Republike Moldavije. Velika potreba za kvalitetno obrazovanim stručnjacima u ovom sektoru te prednosti koje nakon usavršavanja stječu na tržištu rada svakako su značajna motivacija za tvrtke u financiranju razvijene strukture osposobljavanja, a posebice kod korištenja platforme za učenje putem interneta.

Nakon obuke, tvrtke koje su sudjelovale u projektu stekle su 15 zaposlenika koji mogu pružati profesionalnu i osobnu podršku te praktičnu obuku za studente i pripravnike. Ovime se ostvarila i mogućnost za 25 novih radnih mjesta.

ADA Projekt: Strukovni obrazovni centar Moldavije

Nositelj projekta: Strabag, Austrija

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • BFI, Austrija
 • Concordia, Moldavija
 • Baukolleg Chisinau, Moldavija
 • L&R Sozialforschung, Austrija
 • Zavod za zapošljavanje, Moldavija
 • BMASK, Austrija
 • Ministarstvo gradnje i regionalnog razvoja, Moldavija
 • Krovna organizacija poslodavaca, Moldavija
 • Građevinski kolegij Chisinau i udruženi partneri, Moldavija

Ukupna vrijednost projekta: 995.375,00 EUR

Financiranje projekta: 50% Austrijska razvojna agencija (ADA) + 50% Nositelj i Partneri

Trajanje projekta:  01.09.2013. – 31.03.2016.

Cilj projekta: Osnivanje izvankorporativnog stručnog centra (CoE – Centre of Excellence – Centar izvrsnosti) za provedbu dvojnog sustava strukovnog obrazovanja u građevinarstvu u onim zanimanjima za koja postoji specifična potreba, a posebno izvođačima u niskogradnji i u građevinskim radovima oplate.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

Organizacijska struktura (Strabag, bfi, L&R)

 • Pronalaženje i osposobljavanje odgovarajućih trenera
 • Pronalaženje odnosno prilagodba i usklađenje potrebne infrastrukture
 • Razvoj nastavnih planova i programa sa stručnjacima iz Austrije i Moldavije

Obrazovanje trenera za obrazovanje odraslih

 • Izrada nastavnih materijala u skladu s uvjetima lokalnog stanovništva
 • Provedba dvije „Train-to-trainer“ obuke za 30 osoba u vremenu od 40 dana sa sljedećim nastavnim jedinicama; komunikacija, prezentacija, upravljanje sukobima, timski rad, praktične vještine, osnove andragogije, psihologije i didaktike, planiranje seminara, tehničke vještine i stručne vještine specifične za pojedino zanimanje
 • Evaluacija provedenih seminara
 • Izdavanje potvrde o uspješnom završetku školovanja

Edukacija mentora u poduzećima

 • Priprema pisanih materijala s uputama za rad mentora
 • Provedba treninga za mentore za 10 osoba u 10 dana treninga sa sadržajima kao što su praćenje sudionika u budućim probnim obukama, prenošenje operativnih načela iz području ophođenja s radnicima uključenim u obuku, unutarnje povezivanje aktera angažiranih u praktičnoj nastavi, komunikacije i upravljanje sukobima
 • Evaluacija obuke
 • Izdavanje certifikata

Analiza mogućnosti, profesionalno usmjeravanje / osposobljavanje i probna obuka za građevinske radnike i stručnjake

 • Analiza potencijala za profesionalne orijentacije
 • Izrada materijala za obuku za program stručnog usavršavanja prema lokalnim uvjetima na lokalnom materinjem jeziku
 • Teoretsko i praktično osposobljavanje 25 do 30 sudionika po uzoru na austrijske izvankorporativne (vanjske) radionice
 • Provedba praktičnog treninga za 120 zaposlenih odnosno nezaposlenih osoba u građevinskoj industriji u 8 do 10 skupina
 • Izdavanje potvrde o sudjelovanju i uspješnosti

Prateće mjere (Strabag, L & R )

 • Odnosi s javnošću (konferencije, umrežavanje, marketing)
 • 3 radionice u trajanju od 2 dana s relevantnim akterima (Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo za infrastrukturu, poduzeća, zavodi za zapošljavanje, socijalni partneri)
 • Razvoj marketinškog koncepta odnosno procjena mogućnosti održivog razvoja

Ciljna skupina projekta:

 • Moldavska građevinska industrija
 • Mladi i visoko kvalificirani građevinski radnici osposobljeni u okviru Centra za zapošljavanje

ADA Projekt 5: ALLED – Usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada (Kosovo)

Nositelj projekta: Bit management, Austrija

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • WUS Austria, Austrija
 • KulturKontakt Austria (KKA), Austrija

Ukupna vrijednost projekta: 2.663.716,00 EUR

Financiranje projekta: 50% Austrijska razvojna agencija (ADA) + 50% Nositelj i Partneri

Trajanje projekta: 15.02.2015. – 15.11.2017.

Cilj projekta:

Glavni cilj projekta “ALLED – usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada (Kosovo)” bio je jačanje kvalitete i relevantnosti obrazovnih programa i veze između obrazovanja i tržišta rada kao preduvjeta za zapošljivost i gospodarski razvoj. Provedbom projekta došlo je do unaprjeđenja suradnje i komunikacije između obrazovnih institucija i socijalnih partnera.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 1. Jačanje veza između visokog obrazovanja i tržišta rada kroz razvoj, modernizaciju i kvalitetnu reformu programa visokog obrazovanja s ciljem zadovoljenja potreba tržišta rada

Nakon procjene potreba tržišta rada, odabrani broj prioritetnih studijskih programa visokih učilišta (visokoškolskih ustanova), posebice javnih sveučilišta, revidiran je i moderniziran u skladu s potrebama tržišta rada i Europskim standardima kvalitete. Nadalje, kurikulum visokih učilišta za osposobljavanje učitelja i nastavnika moderniziran je i usklađen s novim kurikulumom škola na Kosovu. Visoka učilišta razvila su i provode dodatke diplomama kojima se pomaže usmjeriti diplomante prema mogućnostima zapošljavanja. Kapaciteti upravljačkog i nastavničkog kadra relevantnih sveučilišta/fakulteta pojačani su, osobito oni kojima je cilj osposobljavanje učitelja i nastavnika.

 1. Osiguranje uspješnog provođenja Nacionalnog kvalifikacijskog okvira (NKO) putem provjerenih kvalifikacija koje nude akreditirane institucije na razinama 1 – 5

Kvalifikacije stečene srednjim strukovnim obrazovnim programima recenzirane su u svrhu zadovoljavanja NQA kriterija vrednovanja, uključujući i kvalifikacije na različitim razinama Nacionalnog kvalifikacijskog okvira. Nadalje, stručne kvalifikacije također su recenzirane, a raznolik raspon kvalifikacija na temelju standarda zanimanja razvijen je po razinama 1 – 5 NKO. Kapaciteti institucija za strukovno obrazovanje i dionika (uključujući socijalne partnere) razvijen su u svrhu pružanja kvalifikacija u skladu s NQA kriterijima vrednovanja.

 1. Poboljšanje kvalitete praktične i primijenjene nastave te učenja (u strukovnim školama u temeljnim profesionalnim sektorima relevantnim za potrebe tržišta rada)

Strukovni nastavnici prošli su dodatno usavršavanje u svrhu upotrebe osnovnih materijala i opreme potrebnih za izvođenje strukovne nastave te je nekoliko strukovnih škola opremljeno suvremenom opremom potrebnom za praktično učenje i izvođenje strukovnih programa uz dobivene materijale i upute o korištenju iste.

Ciljna skupina projekta

 • Tvrtke
 • Vladine institucije
 • Institucije visokog obrazovanja
 • Pojedinci