Opći uvjeti poslovanja i korištenja

Korištenje

Korištenjem Internet stranica https://www.ustanovacallidus.hr/ svaki posjetitelj i kupac obvezuje se poštivati sljedeća pravila i uvjete. Korištenjem Internet stranica ustanove Callidus smatra se da je svaki posjetitelj i kupac upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. U slučaju da posjetitelji ili kupci imaju manje od 18 godina ili ako se ne slažu s ovdje navedenim uvjetima, molimo da se suzdrže od korištenja ove Internetske stranice.

Callidus zadržava pravo izmijene ili ukidanja bilo kojeg segmenta poslovanja, vremena dostupnosti, sadržaja i ponude objavljene na navedenim Internet stranicama.

Callidus zadržava pravo izmijene ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje Callidus web shopa na stranici https://www.ustanovacallidus.hr/

Uvjeti kupnje

Ovdje navedenim uvjetima se utvrđuje postupak naručivanja, cijena proizvoda ili usluga, način plaćanja, isporuke i reklamacije proizvoda i usluga koji su ponuđeni u Callidus web shopu, a kupac je posjetitelj ovih stranica koji po spremanju odabranog programa u košaricu zatraži ponudu, dobivenu ponudu prihvati i izvrši plaćanje iznosa navedenog u ponudi.

Po uplati kupac će pute e-maila dobiti podatke potrebne za registraciju odnosno dobiti će korisničko ime i šifru.

Sve cijene u Callidus web shopu izražene su u kunama, s PDV-om i u eurima prema utvrđenom fiksnom tečaju sukladno uredbi Vijeća (EU) 2022/1028 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) BR. 2866/98 (1 euro = 7,53450 kuna).

Registracija

Kupac koji se želi registrirati na Callidus web shopu na stranici https://www.ustanovacallidus.hr/ mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba. Kupac je dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Callidus ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Kupac nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. U slučaju promjene osobnih podataka, kupac je dužan odmah ažurirati svoj korisnički račun kako bi prodavatelj bio obaviješten o nastalim promjenama.

Web trgovina- naručivanje proizvoda i usluga

Kupac naručuje proizvod ili uslugu putem e- obrasca narudžbe.

Kupac je svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge zatražila ponudu i dobivenu ponudu prihvatila te uplatila iznos naveden u dobivenoj ponudi.

Proizvod ili usluga naručuju se u elektroničkom obliku. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „dodaj u košaricu“. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi odnosno usluge koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda odnosno usluga te ukupnom cijenom (uključen PDV). Proizvod ili usluga se smatraju naručenima u trenutku kada Kupac plati iznos naveden u dobivenoj ponudi.

Cijena i plaćanje

Cijene proizvoda izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV.

Nakon 01.01.2023. godine, konverzija iz kune u euro izvršit će se prema utvrđenom fiksnom tečaju sukladno uredbi Vijeća (EU) 2022/1028 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) BR. 2866/98 (1 euro = 7,53450 kuna). Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti prema tečaju koji se razlikuje od fiksnog tečaja konverzije neće biti dopušteno.

Naručeni proizvodi ili usluge mogu se platiti online, putem Internet bankarstva.

Isporuka proizvoda ili usluga

Odmah nakon registracije na stranici https://www.ustanovacallidus.hr/, na adresu elektroničke pošte koju je Kupac naveo prilikom registracije doći će poruka s korisničkim imenom i linkom za kreiranje lozinke za pristup stranici https://www.ustanovacallidus.hr/. Kupac će moći pristupiti online-sadržajima čim bankovna transakcija bude uredno provedena.

Jednostran raskid ugovora ili povrat

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022)  potrošač nema pravo  jednostrano raskinuti ugovor ako je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a trgovac mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora sukladno članku 67. ili članku 76. Zakona o zaštiti potrošača.

Reklamacija proizvoda ili usluga

Prigovor radi eventualnog nedostatka proizvoda ili usluge kupci mogu podnijeti pisanim putem odnosno elektroničkom poštom na adresu info@ustanovacallidus.hr.

Trajanje licence

Kupljeni proizvod odnosno usluga korisniku je dostupan ono vrijeme koje mu je za odabrani program navedeno u ponudi. Program je kupcu dostupan od dana kupnje, odnosno od dana dobivanja pristupa proizvodu tj. usluzi, ukoliko nije drukčije navedeno u posebnoj ponudi. Nakon proteka roka navedenog u dobivenoj Ponudi korisnik gubi pravo pristupa programu ne uzimajući u obzir stupanj završenosti programa.

Kupnjom programa kupac se obvezuje slijediti nastavni plan, dinamiku i rok završetka odabranog programa.

Vanjske usluge

Usluge koje pruža Callidus web stranica https://www.ustanovacallidus.hr/ ne uključuju troškove koje kupac snosi koristeći se računalnom opremom i uslugama za pristup prodavateljevim stranicama. Callidus ne odgovora za troškove prijenosa podataka, telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći posjetom ili kupnjom na web stranici Callidus.

Također kupac je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, hardvera, softvera i druge opreme koja je potrebna za pristup i korištenje ove Internet stranice kao i za sve s tim povezane troškove.

Nadalje, Callidus nije odgovoran za bilo koje oštećenje opreme Kupca koje može nastati kao posljedica korištenja ove Internet stranice.

Rješavanje sporova

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i Kupac će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko isto nije moguće spor će riješiti nadležan sud u Zagrebu.

Intelektualno vlasništvo

Sav sadržaj Callidus web shopa koji se nalazi na stranici https://www.ustanovacallidus.hr/ je zaštićen i Callidus ima ekskluzivno pravo na njegovo korištenje. Za svaku komercijalnu uporabu sadržaja koji se nalazi na stranici https://www.ustanovacallidus.hr/ morate prethodno kontaktirati sa Callidus-om.

Kupac nije ovlašten umnožavati, izvoditi, koristiti audio i/ili video materijal, prodavati, preprodavati ili u komercijalne ili druge svrhe upotrebljavati proizvode ili usluge prodavatelja niti bilo koji dio tih proizvoda ili usluga.

U slučaju kršenja navedenih odredbi kupac će izgubiti pristup daljnjem korištenju programa.

Dostupnost

Callidus nastoji dati najbolju moguću ponudu proizvoda ili usluga ali ne može jamčiti da će proizvodi ili usluge na https://www.ustanovacallidus.hr/ odgovarati potrebama kupaca. Također, Callidus ne može garantirati da će proizvoda ili usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške ljubazno molimo kupce da je prijave na info@ustanovacallidus.hr kako bi navedena greška mogla u što je moguće kraćem roku otklonjena. Nadalje, pristup Callidus stranici https://www.ustanovacallidus.hr/ može ponekad biti onemogućen zbog radova kao i održavanja ili uvođenja novog sadržaja.