Politika privatnosti

Callidus razumije da Vam je Vaša privatnost važna i da Vam je stalo do toga kako se Vaši osobni podaci koriste. Poštujemo i cijenimo privatnost svih koji posjećuju ovu web stranicu, https://edu.ustanovacallidus.hr/, koriste ponuđene proizvode ili usluge. Prikupljati ćemo i koristiti osobne podatke samo na načine koji su ovdje opisani i na način koji je u skladu s našim i Vašim obvezama, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja se primjenjuje od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi.

Molimo, prije korištenja naših proizvoda ili usluga, pročitajte Pravila privatnosti s razumijevanjem. Bez obzira koristite li gore navedenu web stranicu i ponuđene proizvode ili usluge kao Kupac i/ili Posjetitelj web stranice. Ako se ne slažete i ne prihvaćate ovu Politiku privatnosti, nemojte pristupati niti koristiti našu web stranicu ili bilo koji drugi aspekt našeg poslovanja.

Callidus zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ova Pravila privatnosti. Povremeno provjeravajte ovu web stranicu radi ažuriranja. Pridržavat ćemo se relevantnih zakonskih odredbi kako bismo Vam pružili obavijest o promjenama ovih Pravila privatnosti. Vaše daljnje korištenje web stranice i usluga nakon bilo kojeg takvog ažuriranja predstavlja znak prihvata takvih promjena.

Svi izrazi koji nisu definirani ovdje imat će značenje koje im je dodijeljeno u našim Uvjetima pružanja usluge.

„Cookie”        označava malu tekstualnu datoteku koju naša web stranica ili postavlja na vaše računalo ili uređaj kada posjetite određene dijelove naše web stranice i/ili kada koristite određene značajke naše stranice. Pojedinosti o kolačićima koje koristi naša web stranica navedene su u nastavku.

„Kupac”        označava svaku osobu koja kupuje ili na drugi način koristi naše proizvode ili usluge.

„Posjetitelji stranice”          označavaju posjetitelje web stranice.

Što su osobni podaci?

Osobni podaci definirani su Općom uredbom o zaštiti podataka kao „svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Osobni podaci su, jednostavnije rečeno, sve informacije o Vama koje omogućuju Vašu identifikaciju. Osobni podaci obuhvaćaju očite informacije poput Vašeg imena i podataka za kontakt, ali pokrivaju i manje očite informacije poput identifikacijskih brojeva, elektroničkih podataka o lokaciji i drugih mrežnih identifikatora.

Što ova politika obuhvaća?

Ova Pravila o privatnosti primjenjuju se samo na Vašu upotrebu naše stranice i odgovarajućih proizvoda i usluga. Naša stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice. Imajte na umu da nemamo kontrolu nad načinom na koji se Vaši osobni podaci prikupljaju, pohranjuju ili koriste na drugim web mjestima i savjetujemo vam da provjerite pravila privatnosti bilo kojih takvih web stranica prije nego što im date bilo kakve osobne podatke.

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o kontekstu Vaše interakcije i korištenja našeg web stranice i proizvoda ili usluga te o izborima koje napravite u vezi s postavkama privatnosti.

Koje podatke prikupljamo direktno od Vas

Tipične kategorije podatak koje prikupljamo od korisnika su: podaci za kontakt, kao što su ime, adresa e-pošte, poštanska adresa, financijske informacije ili druge informacije koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na web stranici ili podatke koje komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte.

Koja su moja prava?

 1. Pravo da budete obaviješteni o našem prikupljanju i upotrebi Vaših osobnih podataka.
 2. Pravo pristupa osobnim podacima koje imamo o Vama.
 3. Pravo na ispravak Vaših osobnih podataka ako je bilo koji od Vaših osobnih podataka koje imamo netočan ili nepotpun.
 4. Pravo da od nas zatražite brisanje ili na drugi način raspolaganje bilo kojim Vašim osobnim podacima koje imamo.
 5. Pravo na ograničavanje (tj. sprječavanje) pristupa Vašim osobnim podacima.
 6. Pravo podnošenja prigovora glede načina korištenje Vaših osobnih podataka za određenu svrhu ili svrhe.
 7. Pravo zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava). To znači da, ako ste nam izravno dali osobne podatke, koristimo ih uz Vaš pristanak ili za izvršenje ugovora, te se podaci obrađuju automatiziranim sredstvima, možete od nas zatražiti kopiju tih osobnih podataka zbog ponovne upotrebe s drugom uslugom ili tvrtkom.
 8. Prava koja se odnose na automatizirano donošenje odluka i profiliranje. Vaše osobne podatke ne koristimo na ovaj način.

Za bilo koji upit u vezi s našom upotrebom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanjem Vaših prava kako je gore navedeno, obratite nam se putem podataka navedenih na web stranici. Dodatne informacije o svojim pravima također možete dobiti u uredu Povjerenika za zaštitu privatnosti. Ako imate bilo kakav razlog za prigovor na naše korištenje Vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti prigovor Povjereniku za zaštitu privatnosti.

Kako koristite moje osobne podatke?

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, uvijek moramo imati zakonsku osnovu za korištenje osobnih podataka iz razloga što su osobni podaci nužni za pružanje naših usluga Vama, zato što ste pristali na našu upotrebu Vaših osobnih podataka ili zato što je u našem legitimnom poslovnom interesu da ih koristimo. Vaši osobni podaci mogu se koristiti u jednu od sljedećih svrha sukladno vašem pristanku ili zahtjevu:

 1. Pružanje i upravljanje Vašim računom na našoj web stranici;
 2. Pružanje i upravljanje Vašim pristupom našoj web stranici i relevantnim proizvodima ili uslugama;
 3. Upravljanje našom web stranicom i pružanje usluga;
 4. Što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit i obradu Vaših zahtjeva;
 5. Slanja materijala, ponuda i kontaktiranja
 6. Personaliziranje i prilagođavanje naše web stranice i naših proizvoda ili usluga na Vaš zahtjev.
 7. Analiziranje Vaše upotrebe web stranice i prikupljanje povratnih informacija kako bismo mogli kontinuirano poboljšavati našu stranicu, proizvode ili usluge i Vaše cjelokupno korisničko iskustvo.

Uz Vaše dopuštenje i/ili gdje je to dopušteno zakonom, također možemo koristiti Vaše osobne podatke u marketinške svrhe, što može uključivati kontaktiranje putem e-pošte, telefona ili tekstualne poruke s informacijama, novostima i ponudama na našoj web stranici i uslugama. Neće Vam biti poslan nikakav nezakoniti marketinški sadržaj ili neželjena pošta. Uvijek ćemo raditi na potpunoj zaštiti Vaših prava i usklađenosti s našim obvezama prema Općoj uredbi o zaštiti podataka i Uredbi o privatnosti i elektroničkim komunikacijama (Direktiva EZ-a) iz 2003.

Treće strane čije digitalne alate koristimo na našoj web stranici mogu koristiti kolačiće trećih strana, kao što je detaljno opisano u nastavku. Za više informacija o kontroli kolačića pogledajte u nastavku. Imajte na umu da mi ne kontroliramo aktivnosti takvih trećih strana, niti podatke koje oni sami prikupljaju i koriste, te Vam savjetujemo da provjerite pravila privatnosti takvih trećih strana.

Koliko dugo ćete čuvati moje osobne podatke?

Vaše osobne podatke nećemo čuvati dulje nego što je potrebno. Vaši osobni podaci stoga će se čuvati u sljedećim razdobljima (ili, ako ne postoji određeno razdoblje, sljedeći čimbenici će se koristiti za određivanje duljine čuvanja podataka):

–          Sve dok imate plaćeni račun na našoj web stranici

–          Sve dok ostanete pretplaćeni na našu e-mail listu i želite primati naše novosti i ponude

–          Ako ništa od gore navedenog nije primjenjivo, Vaše ćemo podatke čuvati najviše pet godina nakon Vaše prve komunikacije ili prijave/podnošenja osobnih podataka

Kako i gdje pohranjujete ili prenosite moje osobne podatke?

Vaše osobne podatke koje prikupimo čuvamo u sigurnom okruženju. Osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od bilo koje treće strane. Callidus može dijeliti Vaše podatke s trećim stranama, kao što je navedeno u nastavku, a neki se nalaze izvan Europskog gospodarskog prostora. Pri takvom dijeljenju primjenjivat ćemo određene mjere zaštite na takve prijenose. Vaše ćemo osobne podatke prenijeti samo u zemlje za koje Europska komisija smatra da pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

Također, koristimo posebne sporazume i standardne ugovorne klauzule s trećim stranama koje je odobrila Europska komisija za prijenos osobnih podataka u treće zemlje. Ovi posebni sporazumi i standardne ugovorne klauzule osiguravaju istu razinu zaštite osobnih podataka koje bi se primjenjivale prema Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Molimo kontaktirajte nas pomoću podataka navedenih na web stranici za dodatne informacije o određenom mehanizmu zaštite podataka koji koristimo prilikom prijenosa Vaših osobnih podataka u treću zemlju.

Pohrana podataka

Svi osobni podaci koje dajete kako biste koristili našu web stranicu i usluge pohranjuju se na sigurnim Google Cloud poslužiteljima koji se nalaze u Europi i SAD-u.

Dijelite li moje osobne podatke?

Ponekad možemo sklopiti ugovore sa trećim stranama kako bismo mogli ponuditi određene značajke naše web stranice i usluga. To može uključivati obradu plaćanja, marketing. U nekim slučajevima te treće strane mogu zahtijevati pristup nekim ili svim Vašim osobnim podacima koje imamo.

Ako bilo koji od Vaših osobnih podataka zahtijeva treća strana, kao što je gore opisano, poduzet ćemo korake kako bismo osigurali da se s vašim osobnim podacima postupa sigurno i u skladu s Vašim pravima, našim obvezama i obvezama treće strane prema zakona, kao što je gore opisano.

Ako se bilo koji osobni podaci prenose izvan Europskog gospodarskog prostora, poduzet ćemo odgovarajuće korake kako bismo osigurali da se s Vašim osobnim podacima postupa jednako sigurno kao što bi bilo unutar EU-a i prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, kao što je objašnjeno gore.

U nekim ograničenim situacijama, od nas se može zakonski zahtijevati da podijelimo određene osobne podatke, ako smo uključeni u pravni postupak ili u skladu sa zakonskim obvezama, sudskim nalogom ili uputama državnog tijela.

Kako mogu kontrolirati svoje osobne podatke?

Nastavno na Vaša prava koja su omogućena Općom uredbom o zaštiti podataka, kada pošaljete osobne podatke putem naše web stranice možda će vam se dati mogućnost ograničavanja naše upotrebe Vaših osobnih podataka. Konkretno, pružamo vam snažnu kontrolu nad našom upotrebom Vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga (uključujući mogućnost da odustanete od primanja naše e-pošte, što možete učiniti odjavom putem poveznica navedenih u našim e-porukama, u trenutku pružanjem Vaših podataka ili upravljanjem Vašim računom).

Mogu li uskratiti davanje podatka?

Omogućen Vam je pristup određenim područjima naše web stranice bez pružanja ikakvih osobnih podataka. Međutim, da biste koristili sve značajke i funkcije dostupne na našem web stranici, možda ćete morati poslati ili dopustiti prikupljanje određenih podataka kako bismo mogli ponuditi naše relevantne proizvode ili usluge.

Možete ograničiti našu upotrebu kolačića. Za više informacija pogledajte u Kako koristite kolačiće.

Kako koristite kolačiće?

Pravila o kolačićima

Kako bi se osigurao ispravan rad ovog web stranice, ponekad na Vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići.

Što su kolačići?

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na Vaše računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web stranice. S pomoću kolačića web stranica pamti vaše radnje i željene postavke (poput korisničkog imena, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web stranicu odnosno pri prelasku s jedne stranice na drugu.

Na koji se način koristimo kolačićima?

Na nekim se našim stranicama koristimo kolačićima koji nisu prijeko potrebni za prikaz web stranice, no omogućit će vam ugodnije pregledavanje. Te kolačiće možete izbrisati ili blokirati, ali ako to učinite, neke funkcije te stranice možda neće raditi kako je predviđeno. Kolačiće na web stranici koristimo na slijedeći način:

 • kolačić za definiranje jezika preglednika,
 • kolačići za praćenje statistike posjećenosti web stranice,
 • korisničke sigurnosne kolačiće, koji se koriste za sprječavanje zloupotreba autentičnosti i za zaštitu od CSRF hakerskih napada.
 • kolačić za definiranje prikaza skočnog prozora na dnu stranice i za aktivaciju ili deaktivaciju pojedinih kategorija kolačića.

Ažuriranje kolačića

Privolu koju nam dajete klikom na pojedinu kategoriju kolačića možete u bilo kojem trenutku povući.

Popis svih kolačića uključujući: naziv, svrhu i trajanje pojedinih kolačića opisani su nastavku:

Ime kolačićaDomenaKategorija
1P_JAR.google.comMarketing
NID.google.comMarketing
__Secure-3PAPISID.google.comMarketing
__Secure-3PSID.google.comMarketing
__Secure-3PSIDCC.google.comMarketing
__cf_bm.learndash.comFunctional
_fbp.learndash.comMarketing
_ga.learndash.comStatistics
_gat_UA-*.learndash.comStatistics
_ga_*.learndash.comStatistics
_gat_gtag_UA_*.learndash.comStatistics
_gcl_au.learndash.comMarketing
_hjAbsoluteSessionInProgress.learndash.comStatistics
_hjFirstSeen.learndash.comStatistics
_hjIncludedInPageviewSample.learndash.comStatistics
_hjIncludedInSessionSample.learndash.comStatistics
_hjSession_*.learndash.comStatistics
_hjSessionUser_*.learndash.comStatistics
_jsuid.learndash.comStatistics
prism_*.learndash.comStatistics
ac_enable_tracking.learndash.comFunctional
_omappvp.learndash.comStatistics
_no_tracky_*.learndash.comFunctional
test_cookie.doubleclick.netMarketing
IDE.doubleclick.netMarketing
fr.facebook.comMarketing
datr.facebook.comMarketing
sb.facebook.comMarketing
woocommerce_cart_hash.learndash.comFunctional
woocommerce_items_in_cart.learndash.comFunctional
wordpress_logged_in_*.learndash.comFunctional
wordpress_sec_*.learndash.comFunctional
wordpress_test_cookie.learndash.comFunctional
wordpress_user_sw_*.learndash.comFunctional
wordpress_user_sw_olduser_*.learndash.comFunctional
wordpress_user_sw_secure_*.learndash.comFunctional
wp_woocommerce_session_*.learndash.comFunctional
IR_*.learndash.comMarketing
IR_gbd.learndash.comMarketing
IR_PI.learndash.comMarketing
U.adsymptotic.comMarketing
prism_*.prism.app-us1.comMarketing
__stripe_midcheckout.learndash.comFunctional
__stripe_sidcheckout.learndash.comFunctional
mm.stripe.comFunctional
sbjs_currentcheckout.learndash.comStatistics
sbjs_current_addcheckout.learndash.comStatistics
sbjs_firstcheckout.learndash.comStatistics
sbjs_first_addcheckout.learndash.comStatistics
sbjs_migrationscheckout.learndash.comStatistics
sbjs_sessioncheckout.learndash.comStatistics
sbjs_udatacheckout.learndash.comStatistics
bcookie.linkedin.comMarketing
li_sugr.linkedin.comMarketing
lidc.linkedin.comMarketing
AnalyticsSyncHistory.linkedin.comMarketing
UserMatchHistory.linkedin.comMarketing
lang.linkedin.comMarketing
paypal-offers–cust.paypalobjects.comFunctional
nsid.paypal.comFunctional
sc_f.paypal.comFunctional
x-pp-x.paypal.comFunctional
ui_experience.paypal.comFunctional
tsrce.paypal.comFunctional
ts_c.paypal.comFunctional
ts.paypal.comFunctional
enforce_policy.paypal.comFunctional
cookie_prefs.paypal.comFunctional
cookie_check.paypal.comFunctional
LANG.paypal.comFunctional

Osobni podaci

Informacije povezane s kolačićima ne služe za Vašu identifikaciju, a podaci o navikama pregledavanja isključivo su pod našim nadzorom. Kolačićima se ne koristimo ni u koje druge svrhe osim onih koje smo ovdje opisali.

Kolačići trećih osoba

Ponekad u statističke svrhe koristimo i vanjske usluge za praćenje korištenja stranica, poput Google Analytics. U tom slučaju, Google će na vaše računalo poslati svoje kolačiće – tzv. kolačiće treće strane.

Kako se kontroliraju kolačići?

Kolačiće možete kontrolirati i/ili izbrisati prema želji. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na vašem uređaju, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića. Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web stranice morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne. Ako ne želite na svome računalu primati kolačiće, svom pregledniku možete zadati da vas obavijesti kada ih detektira ili ih možete automatski sve odbiti. Također možete obrisati sve kolačiće koje ste već primili. Ako želite ograničiti ili blokirati kolačiće koji su vam već instalirani, to možete učiniti putem postavki svoga preglednika. Na koji način, saznajte preko funkcije “Help”/”Pomoć” unutar preglednika ili na stranici www.aboutcookies.org, gdje možete naći detaljne upute koje se odnose na različite preglednike.

Način na koji možete isključiti kolačiće treće strane i kako promijeniti postavke preglednika opisani su na slijedećim linkovima:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-us/HT201265

Kako vas mogu kontaktirati?

Kako biste nas kontaktirali o bilo čemu u vezi s Vašim osobnim podacima i zaštitom podataka, uključujući zahtjev za pristup subjektu, upotrijebite sljedeće podatke:

Email adresa: info@ustanovacallidus.hr

Telefonski broj: 01 4095 810

Poštanska adresa: Callidus – ustanova za obrazovanje odraslih, Ulica Filipa Vukasovića 1, 10000 Zagreb

Promjene ovih Pravila privatnosti

Callidus zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

Sve promjene bit će odmah objavljene na našem web stranici i smatrat će se da ste prihvatili uvjete Pravila o privatnosti pri prvom korištenju našeg web stranice nakon izmjena. Preporučujemo da redovito provjeravate ovu web stranicu kako biste bili ažurni.

Child Safeguarding Statement

At Callidus, we are committed to ensuring the safety and well-being of all children and young people who participate in our educational programs. Our Child Safeguarding Statement outlines our dedication to creating a secure and supportive environment where every child is protected from harm and their rights are respected.

 1. Commitment to safety: we prioritize the safety and protection of children in all our educational activities and interactions.
 2. Preventive measures: we implement rigorous recruitment processes, including background checks for all staff and volunteers working with children, ensuring that only qualified and trustworthy individuals are engaged.
 3. Training and awareness: all employees and volunteers receive comprehensive training in child safeguarding, including recognizing signs of abuse and understanding the appropriate actions to take if concerns arise.
 4. Clear reporting procedures: we have established clear and accessible reporting procedures for any concerns or allegations of abuse. All reports are taken seriously and addressed promptly and effectively.
 5. Child-centered approach: we respect and listen to the voices of children and young people, ensuring they feel safe and supported in expressing any concerns or issues.
 6. Continuous improvement: we regularly review and update our safeguarding policies and practices to align with current best practices and legal requirements.

By adhering to these principles, Callidus is dedicated to maintaining a protective environment that promotes the health, safety, and well-being of every child in our care.