Upravljanje ljudskim resursima

Trenutni status
Nije upisano
Cijena
Zatvoreno
Započnite
Ovaj skupina trenutno je zatvoren

Grupa za komunikaciju korisnika edukacije Upraljanje ljudskim potencijalima