ESF Projekti

Vaučer složena digitalna rješenja – DIG ON

Sažetak projekta “DIG ON”

Projekt “DIG ON” ima za cilj unaprijediti poslovanje ustanove kroz primjenu složenih digitalnih rješenja u poslovne procese. Digitalizacija poslovnih procedura trebala bi poboljšati efikasnost, produktivnost i zadovoljstvo zaposlenika. Kroz ovaj projekt, ustanova će dobiti jasan smjer za daljnju digitalizaciju poslovanja, odabir dodatnih softverskih alata te podršku tijekom cijelog procesa implementacije. Krajnji cilj je stvoriti učinkovitije i produktivnije poslovno okruženje koje će zadovoljiti potrebe ustanove i njenih zaposlenika.

Opis projekta

Projekt “DIG ON” uključuje analizu stanja poslovnih procedura i potreba zaposlenika, implementaciju složenih digitalnih rješenja te završno testiranje i evaluaciju. Prva faza obuhvaća detaljnu SWOT analizu kako bi se identificirali izazovi i prilike za digitalizaciju poslovanja. Nakon analize slijedi implementacija digitalnih rješenja, koja uključuje promjenu poslovnih procesa, restrukturiranje timova, osposobljavanje zaposlenika i promjenu organizacijske kulture. Pružatelj usluge će podržavati zaposlenike tijekom implementacije putem edukacije o novim alatima i procesima. Završna faza uključuje testiranje funkcionalnosti, sigurnosti, performansi i zadovoljstva zaposlenika, uz eventualne korekcije ili dodavanje novih modula.

Aktivnosti

 1. A1: Analiza stanja poslovnih procedura i potreba zaposlenika (1-4 mjesec) – SWOT analiza postojećih poslovnih procesa i resursa za identifikaciju izazova i prilika.
 2. A2: Implementacija složenih digitalnih rješenja u poslovanje (2-12 mjesec) – Planiranje i provedba digitalnih promjena, uključujući edukaciju zaposlenika.
 3. A3: Provedba završnog testiranja i evaluacije (2-12 mjesec) – Testiranje i evaluacija implementiranih rješenja, te dokumentacija rezultata i eventualne prilagodbe.

Pokazatelji i rezultati

 • Potpora ustanovi – Bespovratna potpora u obliku vaučera.
 • Implementirano digitalno rješenje – Nabavljeno i implementirano složeno digitalno rješenje.

Projekt “DIG ON” doprinosi transformaciji ustanove kroz digitalizaciju poslovnih procesa, poboljšava učinkovitost, automatizira rutinske zadatke, poboljšava komunikaciju i olakšava pristup informacijama.

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar

Nositelj projekta: Medicinska škola Bjelovar

Partneri na projektu:

 • Veleučilište u Bjelovaru
 • Srednja škola Koprivnica
 • Srednja medicinska škola Slavonski Brod
 • Projekt jednako razvoj d.o.o.
 • Medicinska škola Osijek
 • Učilište za obrazovanje odraslih IDEM
 • Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrija Štampar Vinkovci
 • Bjelovarsko Bilogorska Županija
 • CRIDENS d.o.o.
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Hrvatska komora medicinskih sestara
 • Pučko otvoreno učilište Algebra
 • Tehnička škola Virovitica

Ukupna vrijednost projekta:   28.852.446,81 HRK. (100% sufinancira EU)

Trajanje projekta: 18. 2. 2020. – 18. 12. 2023.

Cilj projekta:

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar će donijeti temeljne organizacijske akte i edukacijske programe koji će centar ustrojiti kao mjesto osuvremenjenih strukovnih programa za učenike, edukacije za nastavnike i mentore, te stručno osposobljavanje i usavršavanje kao cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale. Programi će nastati suradnjom s poslodavcima i stručnjacima, a rezultat će biti učenje temeljeno na radu, kvalitetna praktična nastava i vježbe, te time i kompetentna radna snaga. Uz promociju strukovnih zvanja, organizirat će se i održavanje programa prilagođenih učenicima s teškoćama.

Aktivnosti projekta:

 • Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti.
 • Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u RCK.
 • Jačanje kompetencija odgojnoobrazovnih radnika i mentora vezanih za provedbu programa redovitog SO.
 • Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra.
 • Promidžba i vidljivost.
 • Upravljanje projektom i administracija.

Callidus u projektu ima značajnu ulogu kao podugovoreni stručnjak za izradu, odnosno izvršenje sljedećih usluga:

 • Razvoj standarda kvalifikacija Dentalni CAD-CAM operater, razina 5
 • Izrada strukovnog kurikuluma za cjelovitu kvalifikaciju na razini 5. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, iz sektora dentalne medicine Dentalni CAD/CAM operater

 
Uspostava infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Ruđera Boškovića

Nositelj projekta: Tehnička škola Ruđera Boškovića

Partneri na projektu:

 • Grad Zagreb

Suradničke organizacije:

 • Elektrotehnička škola
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • Elkakon d.o.o. za proizvodnju industrijskih vodiča

Ukupna vrijednost projekta:   29.895.440,12 HRK. (100% sufinancira EU)

Trajanje projekta: 14.6.2019. – 14.10.2022.

Cilj projekta:

Cilj projekta je povećati relevantnost strukovnog obrazovanja kroz poboljšane uvjete u sektorima elektrotehnike i računalstva s ciljem veće zapošljivosti učenika. Kao rezultat provedbe projekta postojeći prostori Tehničke škole Ruđer Bošković će se preurediti, prilagoditi, dograditi i opremiti kako bi se povećala relevantnost strukovnog obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada, a s ciljem veće zapošljivosti učenika i razvoja suradnje s ostalim dionicima.

Ciljna skupina projekta:

 • Redoviti učenici srednjih škola
 • Nastavnici strukovnih predmeta
 • Nezaposlene osobe
 • Gospodarski subjekti s područja Grada Zagreba i Republike Hrvatske

Callidus u projektu ima značajnu ulogu kao podugovoreni stručnjak za izradu, odnosno izvršenje sljedećih usluga:

 • Priprema, razvoj i provedba mehanizama osiguravanja kvalitete razvoja i rada centra
 • Razvoj i provedba drugih alata za osiguravanje kvalitete uključujući i praćenje učenika po završetku programa redovitoga strukovnog obrazovanja te praćenje drugih polaznika programa Centra

Regionalni centar kompetentnosti Tehničke škole Sisak

Nositelj projekta: Tehnička škola Sisak

Partneri na projektu:

 • Sisačko moslavačka županija
 • Tehnička škola Kutina
 • Industrijsko-obrtnička škola Sisak
 • Srenja škola Glina
 • Metalurški fakultet
 • Tehničko veleučilište Zagreb
 • Hrvatska gospodarska komora
 • HZZ – Područni ured Kutina
 • HZZ – Područni ured Sisak
 • SI-MO-RA d.o.o.
 • INA Industrija nafte d.d.
 • HIPP Croatia d.o.o.
 • ABS Sisak d.o.o.
 • Scrumedia d.o.o.
 • Exordium Games d.o.o.
 • Sunceco d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta:   76.767.572,40 kuna, od čega je 29.999.999,60 kuna osigurano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: 16.3.2020. – 16.7.2023.

Cilj projekta:

Projekt ima za cilj uspostavu infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva obnavljanjem trenutno zapuštenog kompleksa bivše Domobranske vojarne u Lađarskoj ulici u Sisku i njegovog opremanja modernim tehnologijama te pružanje novih i inovativnih znanja u svrhu poboljšanja strukovnog obrazovanja u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • rekonstrukcija kompleksa bivše Domobranske vojarne u Sisku
 • stručni i projektantski nadzor
 • ugovaranje voditelja projekta gradnje, opremanje prostora specijaliziranom opremom
 • horizontalne aktivnosti u skladu s politikama EU
 • upravljanje projektom što uključuje i financijsku reviziju te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Ciljna skupina projekta:

 • redovni učenici srednjih škola
 • nastavnici strukovnih predmeta
 • nezaposlene osobe
 • gospodarski subjekti s područja Sisačko-moslavačke županije i Republike Hrvatske

Callidus u projektu ima značajnu ulogu kao podugovoreni stručnjak za izradu, odnosno izvršenje sljedećih usluga:

 • Izrada standarda zanimanja Tehničar za robotiku
 • Izrada standarda zanimanja / skupa kompetencija za program usavršavanja Industrijska robotika
 • Izrada standarda kvalifikacije Tehničar za robotiku
 • Izrada standarda kvalifikacije / skupa ishoda učenja za program usavršavanja Industrijska robotika
 • Izrada strukovnog kurikuluma Tehničar za robotiku
 • Izrada strukovnog kurikuluma za program usavršavanja Industrijska robotika
 • Izrada kurikuluma za neformalni program obrazovanja (seminar) Osnove robotike
 • Izrada kurikuluma za neformalni program obrazovanja (seminar) Mobilna robotika

Što o ovom projektu kažu njegovi nositelji, pročitajte na https://rck-projekt.hr
a više o informacijama vezanima za projekte sufinanciranih iz EU fondova na https://strukturnifondovi.hr/

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik

Nositelj projekta: Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik

Partneri na projektu:

 • Callidus – ustanova za obrazovanje odraslih
 • Dubrovačko neretvanska županija
 • Srednja škola Metković
 • Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića
 • Srednja škola Petra Šegedina
 • Sveučilište u Dubrovniku
 • Basque Culinary Center
 • Valamar Riviera d.d.
 • Jadranski Luksuzni Hoteli d.d.
 • Grand Hotel Imperial d.d.
 • MINT Media d.o.o.
 • Hoteli Dubrovačka Rivijera d.d
 • Centar za poduzetništvo d.o.o.
 • Srednja poljoprivredna i tehnička škola

Ukupna vrijednost projekta: 72.399.069,29 HRK

Trajanje projekta: 01.01.2020. – 31.12.2023.

Cilj projekta:

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta i stručnosti ljudskih resursa u sektoru turizma i ugostiteljstva uspostavom programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti Dubrovnik. Osnivanjem takvog centra unaprijedit će se mogućnosti za učenje temeljeno na radu s učenicima i odraslim polaznicima stručnog usavršavanja kao i potaknuti suradnja obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Uspostava organizacije rada i razvoja na tri lokacije u Dubrovniku (zgrada Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, Akademis Čingrija, Akademis Garište)
 • Razvoj, unaprjeđenje i provedba jednog programa za srednjoškolsko strukovno obrazovanje kuharstva
 • Razvoj dva formalna programa za obrazovanje odraslih
 • Razvoj 25 neformalnih programa za obrazovanje odraslih iz aktiva kuharstva, posluživanja i ekonomije
 • Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora
 • Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK DU
 • Prilagodba nastavnih planova i programa te uvođenje i razvoj sustava učenja koji se temelji na radu
 • Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanja njihove kvalitete

Ciljna skupina projekta:

 • Učenici strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • Sudionici s predtercijarnim obrazovanjem
 • Sudionici s tercijarnim obrazovanjem
 • Nastavnici

Callidus u projektu ima značajnu ulogu kao metodološki partner za:

 • Razvoj dokumenta standarda zanimanja i standarda kvalifikacije
 • Razvoj strukovnog kurikuluma
 • Razvoj formalnih i neformalnih programa
 • Jačanje kompetencija nastavnog i stručnog osoblja.

Što o ovom projektu kažu njegovi nositelji, pročitajte na http://ss-turisticka-ugostiteljska-du.skole.hr/rck, a više o informacijama vezanima za projekte sufinanciranih iz EU fondova na https://strukturnifondovi.hr/

Regionalni centar kompetentnosti Ruđera Boškovića

Nositelj projekta: Tehnička škola Ruđera Boškovića

Partneri na projektu:

 • Elektrotehnička Škola
 • I. Tehnička škola
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Visoko učlište Algebra
 • Klimaoprema d.d.
 • Kraš d.d.
 • Franck d.d.
 • Purić d.o.o.
 • Grad Zagreb
 • Projekt jednako razvoj d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 49.508.697,83 HRK (100% sufinancira EU)

Trajanje projekta: 29.3.2020. – 29.12.2023.

Cilj projekta:

Cilj projekta je uspostavljanje regionalnog centra kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva. Planirano je uspostavljanje okvira centra, kao i osnaživanje suradnje s gospodarskim, znanstvenim i visokoobrazovnim sektorom te drugim dionicima u sustavu strukovnog obrazovanja. Provedbom aktivnosti razvijat će se i jačati programi strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, a usto, nabavit će se specijalizirana oprema nužna za uvođenje novih programa i rad s učenicima. Dodatna vrijednost projekta jest i planirano uspostavljanje i ojačavanje iznimno važne suradnje s gospodarskim sektorom kroz sustav mentoriranja učenika tijekom stručne prakse, a ostvarit će se kroz četiri tvrtke koje su projektni partneri. Jednaka se važnost pridaje i stručnom usavršavanju odgojno-obrazovnih radnika, organiziranju i provođenju seminara i studijskih putovanja.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti
 • Razvojh novih strukovnih programa i programa obrazovanja odraslih
 • Nabava specijalizirane opreme
 • Provođenje stručne prakse
 • Stručno usavršavanja nastavnika
 • Promocija centra

Ciljna skupina projekta:

 • Učenici strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • Odgojno – obrazovni radnici

Callidus u projektu ima značajnu ulogu kao podugovoreni stručnjak za izradu, odnosno izvršenje sljedećih usluga:

 • Razvoj i izrada Standarda zanimanja sukladno aktualnoj Metodologiji za izradu standarda zanimanja;
 • Razvoj i izrada Standarda kvalifikacije sukladno aktualnim dostupnim Smjernicama za razvoj standarda kvalifikacije (izrada cjelovitih I djelomičnih kvalifikacija);
 • Razvoj i izrada strukovnih kurikuluma.

Što o ovom projektu kažu njegovi nositelji, pročitajte na https://www.tsrb.hr/regionalni-centar-kompetentnosti/,
a više o informacijama vezanima za projekte sufinanciranih iz EU fondova na https://strukturnifondovi.hr/

Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0

Nositelj projekta: Srednja strukovna škola Velika Gorica

Partneri na projektu:

 • Zagrebačka županija
 • Srednja strukovna škola iz Samobora
 • Srednja škola Dugo Selo
 • Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina
 • Srednja škola Dragutina Stražimira
 • Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad
 • Srednja škola Ban Josip Jelačić
 • Srednja škola Vrbovec
 • Srednja škola Jastrebarsko
 • HZZ – Regionalni ured Zagreb
 • HOK- Obrtnička komora Zagreb
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Alas-Info d.o.o
 • Teh-Cut d.o.o.
 • Obrtničko učilište

Ukupna vrijednost projekta: 46.634.586,53 HRK

Trajanje projekta: 29.12.2019. – 29.12.2023.

Cilj projekta:

Uspostava RCK koji će stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika, modernizacijom postojećih obrazovnih programa, razvojem novih programa i promocijom strukovnih zanimanja provoditi učenje temeljeno na radu, poticati i podupirati inovativnost, razvoj i primjenu digitalnih proizvodnih tehnologija kod učenika i odraslih polaznika u svrhu cjelokupnog razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Zagrebačkoj županiji i RH.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti
 • Razvoj i unaprjeđenje te provedba redovitoga strukovnog obrazovanja i programa obrazovanja odraslih u RCK
 • Jačanje kompetencija odgojno obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja i programa za obrazovanje odraslih
 • Promocija strukovnih zanimanja i rada RCK

Ciljna skupina projekta:

 • Učenici strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • Sudionici s predtercijarnim obrazovanjem
 • Sudionici s tercijarnim obrazovanjem
 • Nastavnici

Callidus u projektu ima značajnu ulogu kao podugovoreni stručnjak za aktivnosti za izradu programa Specijalist 3D tehnologija na razini 5 HKO-a, odnosno izvršenje sljedećih usluga:

 • Izrada B dijela obrasca Standarda zanimanja sukladno aktualnoj Metodologiji za izradu standarda zanimanja
 • Izrada cjelovitog obrasca Standarda kvalifikacije sukladno aktualnim dostupnim Smjernicama za razvoj standarda kvalifikacije

Što o ovom projektu kažu njegovi nositelji, pročitajte na https://www.rck-vg.hr/o-projektu, a više o informacijama vezanima za projekte sufinanciranih iz EU fondova na https://strukturnifondovi.hr/

Europskim projektom do educiranog osoblja u području usluga čišćenja

Nositelj projekta: Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih

Partneri na projektu:

 • Adria grupa d.o.o.
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 898.172,59 HRK

Trajanje projekta: 26.03.2019. – 26.03.2021.

Cilj projekta:

Razvoj ovog projekta usmjeren je prema provedbi edukacijskog programa za čistača/icu za kojim, zbog nedostatka takvog u Republici Hrvatskoj, postoji velika potražnja na tržištu rada. Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih kao voditelj projekta i partneri, nastojat će ciljnoj skupini ponuditi mogućnost stjecanja obrazovanja s ciljem povećanja njihovih kompetencija i znanja, a samim time i veće mogućnosti za zapošljavanje. Program će se u sklopu projekta verificirati, a osobe sa završenom edukacijom dobit će upis zanimanja u e-radnu knjižicu.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Provedena radijska kampanja s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom zanimanju
 • Izrađen i verificiran program osposobljavanja za čistača/-icu
 • Provedene informacijske i motivacijske radionice
 • Osnovan klub za zapošljavanje u svrhu daljnjeg promicanja i motiviranja edukacijskog procesa (motivacijske radionice, radionice za profesionalna usmjeravanja, izrada životopisa, grupna individualna savjetovanja nezaposlenih osoba)
 • Izrađeni nastavni materijali za provedbu programa
 • Educirana 41 nezaposlena osoba ranjive skupine stanovništva u 2 iteracije
 • Provedeno minimalno 120 sati teorijske i praktične nastave pod mentorstvom stručnjaka
 • Adaptirana ranjiva skupina na tržište rada te povećana njihova kompetentnost
 • Zadovoljene potrebe tržišta rada i snižena stopa nezaposlenosti
 • Pojačane socio-psihološke vrijednosti ciljne skupine te postignut cilj umrežavanja s poslodavcima
 • Uspostava dugoročnog modela zanimanja čistača/-ice te njegova promocija i implementacija u ustanove za obrazovanje odraslih

Ciljna skupina projekta:

 • Pripadnici nacionalnih manjina
 • Osobe iznad 50 godina
 • Druge nezaposlene osobe

Projekt je su­nancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Callidus – ustanova za obrazovanje odraslih.

Start Point

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri na projektu:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih
 • Udruga Institut Pula

Ukupna vrijednost projekta: 1.171.015,66 HRK

Trajanje projekta: 01.09.2019. – 28.02.2021.

Cilj projekta:

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu  provedbom ciljanog programa razvijenog za njih te mentorstvom i mogućnošću smještaja u “Kući na pola puta”.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Edukacija za jačanje OCD-a za rad s marginaliziranim skupinama
 • Program mentorstva za rad s bivšim kažnjenicima
 • Edukativna radionica za stjecanje osnovnih životnih vještina
 • Edukativna radionica upravljanja osobnim financijama
 • Edukativne radionice za informatičko opismenjivanje
 • Izobrazba za pojedina strukovna zanimanja prema afinitetima korisnika tijekom provedbe projekta
 • Grupe pomoći i samopomoći koje provodi psihijatar
 • Grupe pomoći i samopomoći koje provodi socijalni pedagog

Ciljna skupina projekta:

 • Počinitelji kaznenih djela
 • Članovi OECD-ova

Projekt START POINT svojim multidisciplinarnim pristupom te širokom mrežom usluga i aktivnosti otklanja prepoznate teškoće ciljnih skupina kojima direktno prijeti socijalna isključenost iz razloga što se nemaju gdje vratiti te često recidiviraju. Okosnica projekta je pružiti im sigurno mjesto otvorenog tipa iz kojeg će se lakše uključiti u društvenu zajednicu. Udruge PET PLUS i Institut Pula osnažit će svoje kapacitete kroz edukaciju u tri novo razvijena programa. Programe će razviti vanjski stručnjaci pod mentorstvom partnera ustanove Callidus. Programi će obuhvatiti neophodne vještine potrebne za komunikaciju i rad sa počiniteljima kaznenih djela te program mentorstva za rad s bivšim kažnjenicima. Nakon edukacije Udruga PET PLUS i Institut Pula provodit će psihosocijalno osnaživanje kroz grupe. Tijekom tog procesa, podrškom i rješenjima za osnovne potrebe motivirat će korisnike koji kontinuirano pristižu u potrazi za pomoći. Projekt se bazira na organiziranju „Kuće na pola puta“ u kojoj će biti pružen smještaj za minimalno 7 bivših kažnjenika te ponuđen kompletan program stabiliziranja, psihosocijalnog osnaživanja kroz rad sa stručnjacima, mogućnošću dodatnog obrazovanja i edukacije na raznim radionicama, informiranjem o njihovim pravima i mogućnostima te vidom mentorstva kao pomoći u svrhu traženja zaposlenja.

Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever

Nositelj projekta: Sveučilište Sjever, Varaždin

Partneri na projektu:

 • Strojarski fakultet Slavonski Brod
 • Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju

Ukupna vrijednost projekta: 1.244.153,28 HRK

Trajanje projekta: 12.10.2018. – 12.01.2020.

Cilj projekta:

Svrha projekta je internacionalizacija diplomskog studijska strojarstva Sveučilišta Sjever (UniN) kroz pripremu dvadeset kolegija na engleskom jeziku te povećanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Kroz projekt intenzivno se radi na povećanju dolaznih i odlaznih mobilnosti stručnjaka koji sudjeluju u transferu znanja u visokom školstvu.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • poboljšanje znanja engleskog jezika studenta na predtercijarnoj i tercijarnoj razini
 • prijevod 14 kolegija na diplomskom studiju strojarstva na Sveučilištu Sjever u Varaždinu te 6 kolegija na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu što će omogućiti horizontalnu mobilnost stranih studenata između dvije visokoškolske ustanove
 • Povećanje mobilnosti studenata i nastavnika kroz pripremu dvadeset kolegija diplomskog sveučilišnog studija strojarstva na stranom jeziku
 • Uređenje infrastrukture za mobilnost
 • Poticanje odlazne mobilnosti studenata i nastavnika
 • Povećanje kvalitete nastave na diplomskom studiju strojarstva
 • Izrada portala za praćenje nastave i informacija za studente i nastavnike na dolaznoj mobilnosti
 • Prezentacija ciljeva projekta budućim studentima na sajmovima visokih učilišta u RH, EU i zemljama regije
 • Promocija internacionalne mobilnosti UniN u inozemstvu (na specijaliziranim konferencijama o visokom školstvu)
 • Ostvarivanje kontakata sa inozemnim sveučilištima sa dugogodišnjom uspješnom tradicijom izvođenja internacionalnih studija i kvalitetom studentskom i nastavnom mobilnosti

Ciljna skupina:

 • Studenti s predtercijarnim obrazovanjem (ISCED od 1 do 4)
 • Studenti s tercijarnim obrazovanjem (ISCED od 5 do 8)
 • Nastavnici
 • Nenastavno osoblje

Ovaj projekt predstavlja alat i mogućnost za stvaranje boljih i nužnih uvjeta za povećanje mobilnosti na svim razinama. Ti uvjeti doprinijet će porastu kvalitete studija kroz njegovu internacionalizaciju, a time posredno i cijelom gospodarstvu regije.

Osnaživanje kompetencija za zapošljavanje u drogerijama

Nositelj projekta: Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih

Partneri:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb
 • dm – drogerie markt d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 1.051.650,20 HRK

Trajanje projekta: 30.11.2015. – 29.11.2016.

Cilj projekta:

Projekt „Osnaživanje kompetencija za zapošljavanje u drogerijama“ bio je usmjeren na kreiranje potpuno novog standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i edukacijskog programa prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Svrha projekta bila je kreirati i ponuditi adekvatan edukacijski program za potencijalne zaposlenike drogerija, prodavaonica zdrave hrane i prirodne kozmetike. Ovaj edukacijski program izrađen je po sistemu dualnog obrazovanja u cjeloživotnom sektoru te je kao takav jedinstven na području cijele Republike Hrvatske.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Razvijen 1 standard zanimanja
 • Razvijen 1 standard kvalifikacija
 • Razvijen i verificiran novi edukacijski program prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 • Izrađene interne procedure za osiguranje kvalitete provedbe edukacijskog programa
 • Uveden sustav za vođeno učenje
 • Proveden je trening za sve korisnike platforme
 • Opremljena dvorana sa pomagalima potrebnim za izvođenje suvremene i napredne praktične nastave
 • Proveden edukacijski program u dvije grupe po 25 polaznika (ukupno 50 polaznika), min 8 osoba su osobe s invaliditetom
 • Izrađeni nastavni materijali za provedbu programa
 • Provedena andragoška edukacija zaposlenika i predavača Ustanove
 • Educirano minimalno 12 zaposlenika i predavača za jačanje njihovih predavačkih i komunikacijskih kompetencija
 • Provedena je analiza potencijala mentora u partnerskoj organizaciji (dm-drogerie markt)
 • Educirani su mentori za praktični rad s polaznicima

Ciljna skupina:

 • Potencijalni novi djelatnici u drogerijama, prodavaonicama zdrave hrane i prirodne kozmetike
 • Nezaposlene i zaposlene osobe sa završenom srednjom školom

Relevantne institucije: http://www.asoo.hr/  i http://public.mzos.hr/

Za više informacija o EU fondovima: http://www.strukturnifondovi.hr/

ESF Projekt 1: Operational Programme II – Cohesion Policy 2007-2013
Empowering People for More Jobs and a Better Quality of Life

Nositelj projekta: MCAST, Malta Colleague for Art, Science and Technology, Malta

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • BFI, Austrija
 • WIFI, Austrija, Austrija
 • BBRZ, Austrija

Ukupna vrijednost projekta: 5.000.000,00 EUR

Sufinanciranje Europske unije: 85% EU Fondovi + 15% Nacionalni Fondovi

Trajanje projekta: 01.09.2009. – 01.06.2013.

Sažetak projekta:

Već samo ime projekta „Inclusion for Employment“ govori o njegovoj svrsi – a ona je, prije svega, uključiti mlade u tržište rada. WIFI Croatia, kao tim za projektni menadžment, koordinirao je na ovom vrlo obuhvatnom projektu sve aktivnosti koje su bile potrebne za prilagodbu obrazovnog sustava Malteške visoke škole za umjetnost, znanost i tehnologiju (MCAST) za postizanje toga cilja.

Malteška visoka škola za umjetnost, znanost i tehnologiju (The Malta College of Arts, Science and Technology, MCAST) vodeći je pružatelj usluga vezanih uz strukovno obrazovanje i izobrazbu. MCAST je osnovan 2001. godine i broji 5 tisuća redovnih i 4 tisuće izvanrednih studenata. Od početka svoga djelovanja 2001. godine, MCAST svojim strukovnim programima privlači sve veći broj studenata. MCAST-ova izjava o misiji kao ciljeve navodi pružanje univerzalno dostupnog strukovnog i profesionalnog obrazovanja i izobrazbe s međunarodnom dimenzijom, osjetljivom na potrebe pojedinaca i ekonomije.

Obrazovni sustav je u MCAST-u organiziran na sljedeći način: omogućuje pohađanje studija od 1. do 6. razine, kao i programa naziva „Put ka osamostaljenju“ (Pathway to Independet leaving programme). Prva i druga razina studija čine Temeljni program (Foundation program) koji je usmjeren ka studentima koji do sada nisu stekli potrebnu razinu obrazovanja kako bi mogli započeti strukovne studije koji počinju s 3. razinom. Program za „Put ka osamostaljenju“ pomaže studentima s blagim do srednje izraženim stupnjem onesposobljenosti / poteškoćama u učenju. Ovaj program ima za cilj pružiti podršku studentima u stjecanju vještina neophodnih za samostalan život, posebice onih vještina potrebnih za dobivanje i održavanje zaposlenja. Razine su ustanovljene sukladno Malteškom kvalifikacijskom okviru (MQF) i usvajanjem državnog Referentnog izvještaja, te također korespondiraju i s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF).

Projekt Inclusion for employment usmjeren je na ciljanu skupinu studenata upisanih u Program za „Put ka osamostaljenju“ te „Temeljni program“ (razine 1 i 2) i programe razine 3. U sklopu projekta organizirano je osposobljavanje i izobrazba edukatora o novim tehnikama vezanim uz poučavanje i učenje. Kako bi se obuhvatile sve ciljane skupine, bilo je potrebno redizajnirati 49 postojećih studija, razviti nove metodologije i alate za procjenu studenata, te pripremiti novi materijal za podučavanje i sredstva za učenje.

Cilj projekta:

Cilj projekta „Inclusion for Employment“ bio je redizajnirati obrazovni sustav Malteške visoke škole za umjetnost, znanost i tehnologiju – MCAST na način da polaznicima omogući uključivanje u tržište rada. Suradnjom s predstavnicima industrija koji su definirali potrebe tržišta rada, uključivanjem internacionalnih stručnjaka za sva povezana područja te intenzivnom komunikacijom s lokalnim malteškim stručnjacima za strukovno obrazovanje taj cilj je i postignut.

Rezultati projekta:

 1. Revidirani nastavni planovi i programi za 49 studija koje nudi MCAST za ciljane skupine koje su obuhvaćene projektom

Opis svih nastavnih jedinica prema europskom kvalifikacijskom okviru s precizno definiranim ishodima učenja, kompetencijama, vještinama i znanjem koji student postiže.

 1. Nastavni materijali za sve studije

Izrada prezentacija za sve studije, detaljan plan svih lekcija, razumljive upute za edukatore o nastavnom materijalu, napredan sustav kriterija za procjenu, video materijal i animacija te liste nastavne opreme za svaku pojedinu nastavnu jedinicu.

 1. Studentski paketi za sve studije

Instrukcije o ključnim temama unutar svake nastavne jedinice, podsjetnici za ponavljanje, kvizovi i interaktivne igre.

 1. Nastavnički paketi za sve smjerove

Upute o pristupu svakoj nastavnoj jedinici i prijenosu znanja na studente, upute o prilagodbi sadržaja za potrebe studenata, obuka te dokumentacija o prijenosu znanja, nadgledanju, procjeni i komunikaciji s administrativnim menadžmentom i studentima, primjeri detaljnih planova lekcija (u trajanju od 45 minuta), radni listovi i drugi materijali potrebni u procesu edukacije.

ESF Projekt 2: ESF 1.36: Professional Development Programmes for MCAST Staff and Students’ Top-up Degrees

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • Fraunhofer IAO Institut, Njemačka – „Lead“ Partner

Suradnici: Više od 150 stručnjaka iz Srbije, Hrvatske, Austrije, Njemačke i Engleske.

Ukupna vrijednost projekta: 3.500.000,00 EUR

Sufinanciranje Europske unije: 85% EU Fondovi + 15% Nacionalni Fondovi

Trajanje projekta: 01.09.2009. – 01.06.2013.

Sažetak projekta:

Suradnja po pitanju realizacije transfera znanja, razvoja znanstvenih istraživanja i edukacije dogovorena između Malteške visoke poslovne škole – MCAST, Fraunhofer instituta iz Njemačke i tvrtke za cjeloživotno učenje i profesionalno usavršavanje – WIFI Croatia.

Kako bi se približili Europi i postali konkurentni na tržištu znanja,  Malteška visoka poslovna škole – MCAST pokrenula je projekt koji u velikoj mjeri sufinancira Europski socijalni fond, glavni financijski instrument Europske unije za ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja. Kooperacija između najvećeg obrazovnog instituta na Malti, jednog od najvećih europskih instituta – Fraunhofer i cijenjenom hrvatskom tvrtkom WIFI Croatia u suvlasništvu Austrijske gospodarske komore, dogovorena je u Zagrebu 17. lipnja 2009. potpisivanjem ugovora.

Primijenjena, prema tržištu usmjerena inovacija je faktor koji u sve većem globalno konkurentnom gospodarstvu osigurava poduzetnički uspjeh. Biti inovativan znači spojiti aktualno stručno znanje i iskustvo i na taj način hrabro krenuti novim i nekonvencionalnim putovima do cilja. Adekvatne strukture za forme nekonvencionalnog i modernog učenja u bliskoj budućnosti ostvarit će upravo ovakav tip suradnje i izgradnje sustava.

Cilj suradnje:

Cilj suradnje bio je učvrstiti spoj između znanstvenih istraživanja i edukacije s naglaskom na primjenjivost znanja u praksi, razmijeni znanja te zajedničkom ostvarenju poticaja za inovativna rješenja u gospodarstvu. Tome cilju uvelike su doprinijeli stručnost, iskustvo i znanje hrvatskih renomiranih stručnjaka kao i kolega iz Njemačke i Austrije.

Cilj je budućim studentima koji će se obrazovati na Malti pružiti znanstveni i praksi usmjerene studijske programe. Veliku važnost imaju upravo master programi i metodičke kompetencije na području istraživanja, kao i dodatna edukacija MCAST docenata. MCAST je osnovan 2001. godine i broji 5 tisuća redovnih i 4 tisuće izvanrednih studenata.

Uloga ustanove:

WIFI Croatia kao vrlo bitan čimbenik sudjeluje u realizaciji koncepta kroz sljedeće aktivnosti:

 • Organizacija cjelokupne pripreme predavanja
 • Priprema nastavnog kurikuluma usklađenog sa MQF koji prati EQF
 • Priprema nastavnog materijala za studente i nastavnike na razinama 6 i 7
 • Savjetovanje stručnog tima na Malti
 • Provedba nastave kao i priprema za praksu MCAST docenata u europskim poduzećima.

Područja edukacije:

Kao tvrtka s bogatim međunarodnim iskustvom i kao najveći partner Fraunhofer Instituta preuzela je organizaciju i koordinaciju za sljedeća područja:

 • Strojarstvo i brodogradnja
 • Električni i elektronski inženjering
 • Javno zdravstvo
 • Ekonomija
 • Građevina
 • Obnovljivi izvori energije
 • Poljoprivreda
 • Biomedicina