Voditelj skladišnog poslovanja

Cijena: 1.858,12 EUR/ 14.000,00 HRK
Trajanje programa: 200 nastavnih sati

 • 32 sata – Teorijska predavanja (4 dolaska)
 • 32 sata – Online predavanja
 • 86 sati – Online učenje
 • 50 sati – Izrada završnog rada uz mentora


Uvjeti upisa
: U program usavršavanja za obavljanje poslova vođenja skladišnog poslovanja može se upisati osoba koja ima minimalno završenu četverogodišnju srednju školu tehničkog i ekonomskog smjera te minimalno 18 godina života.

 

Uvjerenje: Program je odobren od Ministarstva obrazovanja Republike Hrvatske, a polaznik ostvaruje pravo na Uvjerenje o usavršavanju i upis usavršenog zvanja u radnu knjižicu kao "Specijalist/ica za upravljanje skladištem".

Cilj: Kroz ovaj program dobit ćete nova znanja proizašla iz svjetske prakse i osposobiti se za inovativan pristup rješavanju poslovnih izazova unutar odjela skladištenja. 

Current Status
Not Enrolled
Price
1.858,12 EUR
Get Started
This course is currently closed


Sadržaj programa

Velika količina zaliha osigurava visok stupanj opskrbljenosti, ali i razmjerno visoke troškove. Mala količina zaliha izaziva poremećaje i prekide radnih procesa, gubitke poslovnog ugleda i druge neizravne poslovne štete. Ukoliko u nekom vremenskom razdoblju tvrtka ne raspolaže potrebnim sirovinama ili energijom zaustavlja se proizvodni ili uslužni proces, javljaju se iznimno veliki gubici, ruši se poslovni ugled, a može doći i do velikih troškova i nenadoknadivih šteta. Temelj za racionalno vođenje skladišta je dobro planiranje poduzeća i kontrola, a temelj dobrog planiranja i vođenja poduzeća je racionalno skladištenje. Ciljevi skladištenja su maksimizirati: učinkovitost korištenja prostora, učinkovitost korištenja opreme, učinkovitost korištenja osoblja, dostupnost svih materijala, zaštitu svih materijala.

Glavne kompetencije

Nakon završetka edukacije znat ćete:

 • Voditi i planirati procese prodaje i potražnje u skladištu.
 • Upravljati lancem opskrbe.
 • Maksimizirati učinkovitost korištenja prostora, opreme i osoblja skladišta.
 • Voditi poslove skladišnog poslovanja koja se tiču dostupnosti svih materijala i zaštite svih materijala.
 • Preuzimati odgovornost za svoj zadatak korištenjem vlastitog plana kako bi ostvario zadane ciljeve.
 • Primijenjivati stečeno znanje u izradi prezentacije izvještaja i komuniciranja sa svim razinama u poduzeću.
 • Primjenjivati stečeno znanje za rad u timu i za vođenje ljudi.
 • Prepoznavati na koji način funkcionira organizacija, te prepoznavati razinu organizacijskih i osobnih kompetencija.
 • Upotrebljavati komunikacijske vještine potrebne prilikom motiviranja zaposlenika, rješavanja konfliktnih situacija i poticanja na timski rad.
 • Naučiti kako organizirati skladište da se ostvari protočnost robe i proizvoda bez gubitaka i kako osigurati sigurnost zaposlenika.
 • Kako primijeniti “lean” metodologiju koja ostvaruje optimalno trošenje resursa uz maksimalnu učinkovitost.
 • Naučiti kako primijeniti tehniku 5s tj. osigurati čisto, organizirano i sigurno skladište.

Nositelj programa

Nataša Cikač ima 20 godina iskustva u nabavi, logistici i lancu opskrbe. Konzultantica je za područja nabave, upravljanja zalihama, kontinuirana poboljšanja i edukacije djelatnika u skladištima. Nataša je također gost predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) i Ekonomskom fakultetu u Osijeku.  

BrošuraNot Enrolled
This course is currently closed 1.858,12 EUR

Course Includes

 • 8 Lessons