Voditelj skladišnog poslovanja

 

Cijena: 2.300 EUR

Popusti:
Popust na ranu prijavu (najmanje mjesec dana prije početka edukacije) 10%
Plaćanje odjednom 5%
Alumni 5%
Kontakt preko alumnija 5%


Trajanje programa: 200 nastavnih sati

 • 32 sata – Teorijska predavanja (4 dolaska)
 • 32 sata – Online predavanja
 • 86 sati – Online učenje
 • 50 sati – Izrada završnog rada uz mentora


Uvjeti upisa
: U program usavršavanja za obavljanje poslova vođenja skladišnog poslovanja može se upisati osoba koja ima minimalno završenu četverogodišnju srednju školu tehničkog i ekonomskog smjera te minimalno 18 godina života.

Uvjerenje: Program je odobren od Ministarstva obrazovanja Republike Hrvatske, a svakom polazniku nakon uspješno položene završne provjere znanja izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za poslove vođenja skladišnog poslovanja.

Cilj: Kroz ovaj program dobit ćete nova znanja proizašla iz svjetske prakse i osposobiti se za inovativan pristup rješavanju poslovnih izazova unutar odjela skladištenja. 


Sadržaj programa

Velika količina zaliha osigurava visok stupanj opskrbljenosti, ali i razmjerno visoke troškove. Mala količina zaliha izaziva poremećaje i prekide radnih procesa, gubitke poslovnog ugleda i druge neizravne poslovne štete. Ukoliko u nekom vremenskom razdoblju tvrtka ne raspolaže potrebnim sirovinama ili energijom zaustavlja se proizvodni ili uslužni proces, javljaju se iznimno veliki gubici, ruši se poslovni ugled, a može doći i do velikih troškova i nenadoknadivih šteta. Temelj za racionalno vođenje skladišta je dobro planiranje poduzeća i kontrola, a temelj dobrog planiranja i vođenja poduzeća je racionalno skladištenje. Ciljevi skladištenja su maksimizirati: učinkovitost korištenja prostora, učinkovitost korištenja opreme, učinkovitost korištenja osoblja, dostupnost svih materijala, zaštitu svih materijala.

Glavne kompetencije

Nakon završetka edukacije znat ćete:

 • Voditi i planirati procese prodaje i potražnje u skladištu.
 • Upravljati lancem opskrbe.
 • Maksimizirati učinkovitost korištenja prostora, opreme i osoblja skladišta.
 • Voditi poslove skladišnog poslovanja koja se tiču dostupnosti svih materijala i zaštite svih materijala.
 • Preuzimati odgovornost za svoj zadatak korištenjem vlastitog plana kako bi ostvario zadane ciljeve.
 • Primijenjivati stečeno znanje u izradi prezentacije izvještaja i komuniciranja sa svim razinama u poduzeću.
 • Primjenjivati stečeno znanje za rad u timu i za vođenje ljudi.
 • Prepoznavati na koji način funkcionira organizacija, te prepoznavati razinu organizacijskih i osobnih kompetencija.
 • Upotrebljavati komunikacijske vještine potrebne prilikom motiviranja zaposlenika, rješavanja konfliktnih situacija i poticanja na timski rad.
 • Naučiti kako organizirati skladište da se ostvari protočnost robe i proizvoda bez gubitaka i kako osigurati sigurnost zaposlenika.
 • Kako primijeniti “lean” metodologiju koja ostvaruje optimalno trošenje resursa uz maksimalnu učinkovitost.
 • Naučiti kako primijeniti tehniku 5s tj. osigurati čisto, organizirano i sigurno skladište.

Nositelj programa

Nataša Cikač ima 20 godina iskustva u nabavi, logistici i lancu opskrbe. Konzultantica je za područja nabave, upravljanja zalihama, kontinuirana poboljšanja i edukacije djelatnika u skladištima. Nataša je također gost predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) i Ekonomskom fakultetu u Osijeku.  

Predavači

Nataša Cikač
Špiro Vučičić
Uroš Zirbert

Brošura

Voditelj skladišnog poslovanja – brošuraNot Enrolled
This course is currently closed2.300,00 EUR

Course Includes

 • 9 Lessons