Hrvatski jezik za strance

Razine A1, A2, B1

Trajanje nastave i cijena:

A1 - 140 sati - 720,00 EUR

A2 - 140 sati - 720,00 EUR

B1 - 280 sati -  1.400,00 EUR  

Uvjeti upisa: završena osnovna škola (razina 1 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) i navršenih najmanje 14 godina života sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (NN 144/21).

Zahtjev za polaganje ispita:

Polaganje ispita bez pohađanja nastave je dostupno kandidatima koji već posjeduju određeno znanje jezika i žele dobiti službeno priznato uvjerenje.

Individualna nastava s polaznicima:

Osiguravamo individualnu nastavu iz hrvatskog jezika, prilagođenu potrebama svakog polaznika. Individualna nastava iz hrvatskog jezika dostupna je za sve razine, omogućujući vam brži napredak i veću fleksibilnost u rasporedu.

Cilj nastave hrvatskog jezika za strance je razvijanje komunikacijskih kompetencija, tj. osposobljavanje polaznika za prikladnu komunikaciju na stranom jeziku u raznim situacijama: u stranojezičnoj sredini, u vlastitoj zemlji sa stranim govornicima, na multinacionalnim skupovima i u drugim situacijama u kojima se moraju služiti stranim jezikom. To znači omogućiti polaznicima postizanje jezične kompetencije u svim jezičnim vještinama: slušanju, čitanju, govornoj interakciji, govornoj produkciji i pisanju. Pritom se kod polaznika razvija razumijevanje i prihvaćanje novih i drugačijih kultura ‒ interkulturalna kompetencija i tolerancija ‒ ali i svijest o vlastitoj kulturi.


Sadržaj programa

Nastavni program hrvatskoga jezika za strance usklađen je s europskim smjernicama, a njihov sastavni dio čine europski prihvaćene razine jezičnih kompetencija. U skladu s tim, program navodi jezična znanja, vještine i sposobnosti (jezične kompetencije) koje bi polaznici trebali savladati do kraja pojedinog stupnja, te jezične strukture kojima bi se trebali služiti. Program deskriptorima definira rezultate koje svaki polaznik mora postići na kraju određenog stupnja. Takav program osigurava fleksibilnost utoliko što omogućuje ustanovama za obrazovanje odraslih, samostalni odabir nastavnih materijala i načina postizanja definiranih rezultata, te pruža mogućnost uvođenja različitih sadržaja i različitih aktivnosti koje je moguće ostvariti u specifičnim uvjetima u kojima se nastava stranog jezika odvija i koje nastavnik odabire u skladu s potrebama, interesima i mogućnostima pojedinaca ili grupa


Izvedba

Grupna nastava – uživo

Individualna nastava – po dogovoru (online/uživo)

Što očekivati

Pristup koji se primjenjuje prilikom izvođenja nastave je aktivni pristup koji korisnike prvenstveno sagledava kao aktivne sudionike u društvenom životu, tj. kao članove društva koji moraju izvršavati
zadatke u određenim uvjetima, u određenom okruženju i u okviru određenog područja djelovanja.
Metodološki pristup prilagođava se polaznicima i uvijek se odabire pristup kojim će se najuspješnije ispuniti postavljeni ciljevi. Nastavnici stalno prate potrebe polaznika i konstantno se usavršavaju kako bi tim potrebama što bolje udovoljili.

Hrvatski jezik za strance Croatian for foreigners

Course Content

Not Enrolled
This course is currently closed720,00 - 1.400,00 EUR

Course Includes

  • 1 Lesson
  • 1 Quiz