Društveno odgovorno poslovanje

Besplatno uz HZZ vaučer

Cijena: 335,92 EUR

Trajanje programa: 125 h

 • 62 sata – Vođeni proces poučavanja i učenja
 • 38 sati – Učenje temeljeno na radu
 • 25 sati – Samostalne aktivnosti polaznika

Uvjeti upisa:  Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije Društveno odgovorno poslovanje.

Cilj programa je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za primjenu koncepata društveno odgovornog poslovanja u cilju unapređenja poslovnih procesa i razvoja poslovanja radi povećanja konkurentnosti. Polaznici će moći povezati obilježja društveno odgovornog poslovanja s globalnim ciljevima održivog razvoja kako bi ostvarili pozitivan učinak na društvo i okoliš temeljen na etičkom ponašanju. 

Obrazac za prijavu

Sadržaj

Cilj programa je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za primjenu koncepata društveno odgovornog poslovanja u cilju unapređenja poslovnih procesa i razvoja poslovanja radi povećanja konkurentnosti. Polaznici će moći povezati obilježja društveno odgovornog poslovanja s globalnim ciljevima održivog razvoja kako bi ostvarili pozitivan učinak na društvo i okoliš temeljen na etičkom ponašanju. Također, polaznicima će se omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za primjenu modela cirkularne ekonomije u poslovanju u cilju unapređenja poslovnih procesa i razvoja radi povećanja konkurentnosti. Polaznici će moći povezati zelenu i digitalnu tranziciju i regionalnu konkurentnost u cilju provedbe europskog zelenog plana. Analizirat će važnost globalizacije i proces brendiranja u cilju prepoznavanja i jačanja konkurentnosti Republike Hrvatske.

Glavne kompetencije

Nakon završetka programa Društveno odgovorno poslovanje znat ćete:

 • predlagati poboljšanja u organizaciji poslovanja malih i srednjih poduzeća u kontekstu svoga djelokruga rada
 • primjenjivati zakonsku regulativu za poticanje poduzetništva
 • predlagati mogućnosti unapređenja poslovnih procesa i razvoja malih i srednjih poduzeća u svom djelokrugu rada
 • primjenjivati standarde i norme za upravljanja kvalitetom u funkciji povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća
 • kontrolirati i provoditi mjere zaštite na radu u poslovanju malih i srednjih poduzeća sukladno propisima
 • primjenjivati načela poslovne etike u komunikaciji s poduzetničkim potpornim institucijama, državnim tijelima i svim ostalim poslovnim suradnicima
 • doprinositi zaštiti okoliša racionalnim korištenjem uredskog materijala
 • zbrinjavati uredski otpad sukladno zakonskim propisima
 • primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju

Brošura

Društveno odgovorno poslovanje – brošuraNot Enrolled
335,92 EUR