Čišćenje radnog prostora

Cijena: 411,45 EUR / 3.100,00 HRK - besplatno uz HZZ vaučer

Trajanje programa: 200 sati

 • 40 sati – Trajanje teorijske nastave
 • 80 sati – Trajanje samostalnog učenja
 • 80 sati – Trajanje samostalnog online učenja

Uvjeti upisa: Završeno osnovnoškolsko obrazovanje. 

Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije "Čišćenje radnog prostora".

Cilj: S obzirom na zahtjeve koji se postavljaju pred djelatnost čišćenja, neophodno je osiguranje osposobljenih radnika koji mogu udovoljiti različitim zahtjevima za čišćenje, koji su sposobni za integraciju u različite radne sredine. Ovaj program bit će usmjeren kako na formaliziranje postojećih znanja i vještina, tako i na stjecanje suvremenih znanja i vještina u djelatnosti čišćenja.

Current Status
Not Enrolled
Price
411,45 EUR
Get Started

Sadržaj programa

Cilj programa „Čišćenje radnog prostora“ je omogućiti stjecanje sveobuhvatnih znanja i vještina potrebnih za kompletno planiranje rada čistača/ice na radnom mjestu prema nalogu poslodavca. Pod tim se misli na poslove pripreme, pravilnog odabira sredstava za čišćenje prema namjeni i vrsti čišćenja, te odabir i priprema strojeva i alata za čišćenje. Cilj je i da polaznici nauče protumačiti higijensko-sanitarne propise, kao i ispuniti svu potrebnu dokumentaciju vezanu za proces čiščenja. Kroz ovaj program polaznici će razvijati i zelene vještine kao što je odvojiti i razvrstati otpad sukladno pravilima o razvrstavanju otpada, ali će naglasak biti stavljen i na korišenje zaštitnih sredstava i opreme pri radu, te djelovati u skladu s propisima o zaštiti na radu i zaštiti okoliša.

Glavne kompetencije

Nakon završetka programa Čišćenje radnog prostora znat ćete:

 • Opisati načine čišćenja interijera i eksterijera sukladno sanitarno-higijenskim propisima.
 • Objasniti higijensko-sanitarne postupke održavanja opreme za čišćenje.
 • Pokazati postupak premazivanja podnih obloga zaštitnim premazima.
 • Razlikovati posebnosti čišćenja sanitarnih prostora.
 • Isplanirati plan čišćenja.
 • Izreći definiciju dezinfekcije.
 • Protumačiti upute za korištenje sredstava za čišćenje i dezinfekcijskih sredstava.
 • Koristiti zaštitna sredstva i opremu pri radu.
 • Primijeniti propise o zaštiti na radu i zaštiti okoliša.
 • Rukovati strojevima i alatima za čišćenje u skladu s uputama za korištenje.
 • Imenovati papirnu konfekciju.
 • Pripremiti i postaviti potrošni materijal u prostoru čišćenja.

Nositelj programa

Slavko MajićNot Enrolled
411,45 EUR