Obrada poligonalnih mreža i naknadna obrada 3D skeniranih objekata

Besplatno uz HZZ vaučer

Cijena: 0,00 EUR

Trajanje nastave: 175 sati  

 • 35 sati – Vođeni proces poučavanja i učenja
 • 90 sati – Učenje temeljeno na radu
 • 50 sati – Samostalne aktivnosti polaznika
 

Uvjeti upisa: Posjedovanje prethodne kvalifikacije minimalno na razini 4.1 HKO-a (trogodišnja srednja škola) iz područja strojarstva ili elektrotehnike ili završen gimnazijski program

Uvjerenje: Program je verificiran i svaki polaznik po uspješno završenom programu dobiva Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije obrada poligonalnih mreža i naknadna obrada 3D skeniranih objekata

Cilj programa je osposobiti polaznike za upotrebu softverskih paketa za obradu poligonalnih mreža i naknadnu obradu skeniranih 3D objekata.

Obrazac za prijavu

Sadržaj programa

Program obrazovanja “Obrada poligonalnih mreža i naknadna obrada 3D skeniranih objekata” namijenjen je stručnjacima koji žele usavršiti svoje vještine u digitalnoj obradi 3D podataka. Program polaznicima omogućava prepoznavanje mogućih uzroka i posljedica pogrešnog mjerenja, te primjenu adekvatnih strategija za izradu računalno rekonstruiranih modela u skladu s njihovom namjenom. Polaznici će se osposobiti za analizu, interpretaciju i obradu podataka dobivenih 3D skeniranjem, kao i za samostalnu obradu rezultata digitalizacije i pripremu mjernih izvještaja. Također će naučiti voditi kompletnu dokumentaciju koja prati sve procese 3D skeniranja.

Cilj programa je osposobiti polaznike za upotrebu softverskih paketa za obradu poligonalnih mreža i naknadnu obradu skeniranih 3D objekata.

Ovaj program obrazovanja omogućava polaznicima da postanu kompetentni u svim aspektima obrade i analize 3D skeniranih objekata, pružajući im potrebna znanja i vještine za profesionalni rad u ovom području.

Glavne kompetencije

Nakon završetka programa Obrada poligonalnih mreža i naknadna obrada 3D skeniranih objekata znat ćete:

 • Prepoznati moguće uzroke i predvidjeti posljedice pogrešnog mjerenja
 • Primijeniti adekvatne strategije izrade računalnog rekonstruiranog modela u ovisnosti o njegovoj namjeni
 • Analizirati, interpretirati, vrednovati i obraditi podatke dobivene 3D skeniranjem
 • Samostalno obraditi rezultate digitalizacije i pripremiti mjerni izvještaj
 • Samostalno voditi dokumentaciju koja prati sve procese 3D skeniranja

Izvedba

Kombinirano 

Nastava se ostvaruje djelomično online live nastavom, djelomično uživo u 3D laboratoriju 3D Grupe– Klastera 3D tehnologija, na adresi Industrijska 3, Novaki, Sveta Nedelja. . Naš trener za obradu poligonalnih mreža vrhunski je stručnjak s višegodišnjim praktičnim iskustvom. Osim formalnog znanja prenijet će Vam cijeli niz praktičnih savjeta za uspješno obavljanje poslova u ovoj vrlo dinamičnoj i kreativnoj industriji.  

  Nositelj programa

  Josip Kos

  Not Enrolled