Upoznajte sve prednosti 02 projekta

Naš društveno odgovorni projekt O2 – Obrazovanjem do održivosti nudi besplatne edukativne materijale i aplikacije

Upoznajte sve prednosti 02 projekta

Prednosti cjeloživotnog učenja i ulaganja u znanje su mnoge. Dok s jedne strane pojedinac povećava konkurentnost na tržištu rada, s druge strane ojačava samopouzdanje, razvija kreativnost te usavršava i usvaja komunikacijske, ali i mnoge druge vještine poput financijske ili digitalne pismenosti.  Cjeloživotno učenje odgovor je i na globalne promjene te brz tehnološki razvoj i promjene na tržištu rada stoga je izrazito važno ulagati u vlastito znanje i edukaciju tijekom cijelog života kako bi se postigla društvena održivost. 

Uz različite obrazovne institucije koje osiguravaju stručnjake, resurse i programe za cjeloživotno učenje, u cijelom su procesu izrazito važni i građani kao pojedinci. Naime, oni su glavni nositelji ideja, informacija te novih znanja i vještina kojima istovremeno unapređuju sebe i gospodarski sustav društva kojeg su dio, istovremeno predstavljajući pokretače društvenih promjena. 

Callidus je vodeća ustanova za obrazovanje odraslih i u svome je radu posvećena sustavnom unapređenju kategorije cjeloživotnog obrazovanja koji predstavlja put prema održivosti društva. 

Kroz naš društveno odgovorni projekt „O2 – Obrazovanjem do održivosti” omogućujemo građanima besplatno korištenje različitih edukativnih i inovativnih materijala i aplikacija koji su proizašli iz našeg rada na EU projektima. Ti programi pomažu osobama u stjecanju novih, ali i razvoju već postojećih kompetencija kako bi podignuli razinu kvalitete svoga života u obitelji i zajednici.    

Istražite mogućnosti koje pruža naš O2 projekt i otkrijte edukacije koje se slažu s Vašim potrebama, uzrastom ili interesom!

povezani članci