Pokrenuli smo novi ESF projekt!

Projekt vrijedan više od milijun kuna, kroz dvadesetak novih kolegija na stranom jeziku, povećat će mobilnost studenata i nastavnika diplomskog studija

Pokrenuli smo novi ESF projekt!

Svrha ovog ESF projekta je internacionalizacija diplomskog studijska strojarstva Sveučilišta Sjever (UniN) kroz pripremu dvadeset kolegija na engleskom jeziku te povećanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja. Kroz projekt intenzivno će se raditi na povećanju dolaznih i odlaznih mobilnosti stručnjaka koji sudjeluju u transferu znanja u visokom školstvu. Navedeni ciljevi ostvarit će se kroz aktivnosti koje uključuju poboljšanje znanja engleskog jezika na predtercijarnoj i tercijarnoj razini. U sklopu projekta predviđen je i prijevod šest kolegija diplomskog studija strojarstva što će omogućiti horizontalnu mobilnost stranih studenata između dvije visokoškolske ustanove čime će se osigurati dovoljan broj i raznovrsnost kolegija koje će studenti imati mogućnost odabrati.

Ovaj projekt predstavlja alat i mogućnost za stvaranje boljih i nužnih uvjeta za povećanje mobilnosti na svim razinama. Ti uvjeti doprinijeti će porastu kvalitete studija kroz njegovu internacionalizaciju, a time posredno i cijelom gospodarstvu regije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • Povećanje mobilnosti studenata i nastavnika kroz pripremu dvadeset kolegija diplomskog sveučilišnog studija strojarstva na stranom jeziku
  • Uređenje infrastrukture za mobilnost
  • Poticanje odlazne mobilnosti studenata i nastavnika
  • Povećanje kvalitete nastave na diplomskom studiju strojarstva
  • Izrada portala za praćenje nastave i informacija za studente i nastavnike na dolaznoj mobilnosti
  • Prezentacija ciljeva projekta budućim studentima na sajmovima visokih učilišta u RH, EU i zemljama regije
  • Promocija internacionalne mobilnosti UniN u inozemstvu (na specijaliziranim konferencijama o visokom školstvu)
  • Ostvarivanje kontakata sa inozemnim sveučilištima sa dugogodišnjom uspješnom tradicijom izvođenja internacionalnih studija i kvalitetom studentskom i nastavnom mobilnosti

Više o ESF projektima pročitajte na poveznici ESF projekti

povezani članci