Naš novi ESF projekt vrijedan je gotovo 900 tisuća kuna

Novi projekt sufinancirat će ESF (Europski socijalni fond), a namijenjen je razvijanju kompetencija potrebnih na tržištu rada.

Naš novi ESF projekt vrijedan je gotovo 900 tisuća kuna

Novi projekt usmjeren je prema provedbi edukacijskog programa za čistače/ice za kojim, zbog nedostatka takvog u Republici Hrvatskoj, postoji velika potražnja na tržištu rada. Ciljna skupina projekta bit će socijalno osjetljivo stanovništvo od kojih se ističu pripadnici nacionalnih manjina te ljudi iznad 50 godina kojima je nedostatak kompetencija velika prepreka pri dobivanju radnog mjesta. Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih kao voditelj projekta, zajedno s partnerima, ciljnoj će skupini ponuditi mogućnost stjecanja obrazovanja s ciljem povećanja njihovih kompetencija i znanja, a samim time i veće mogućnosti za zapošljavanje.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 • Provedena radijska kampanja s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom zanimanju
 • Izrađen i verificiran program osposobljavanja za čistača/-icu
 • Provedene informacijske i motivacijske radionice
 • Osnovan klub za zapošljavanje u svrhu daljnjeg promicanja i motiviranja edukacijskog procesa (motivacijske radionice, radionice za profesionalna usmjeravanja, izrada životopisa, grupna individualna savjetovanja nezaposlenih osoba)
 • Izrađeni nastavni materijali za provedbu programa
 • Educirana 41 nezaposlena osoba ranjive skupine stanovništva u 2 iteracije
 • Provedeno minimalno 120 sati teorijske i praktične nastave pod mentorstvom stručnjaka
 • Adaptirana ranjiva skupina na tržište rada te povećana njihova kompetentnost
 • Zadovoljene potrebe tržišta rada i snižena stopa nezaposlenosti
 • Pojačane socio-psihološke vrijednosti ciljne skupine te postignut cilj umrežavanja s poslodavcima
 • Uspostava dugoročnog modela zanimanja čistača/-ice te njegova promocija i implementacija u ustanove za obrazovanje odraslih

Partneri na projektu:

Više o projektu saznajte na ESF Projekti

povezani članci