Erasmus+ Projekti

GREEN SHOOTS: Green Skills for VET learning

Nositelj projekta: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, Španjolska

Partneri:

 • Future in Perspective Limited, Irska
 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • Exeo Lab Srl, Italija
 • CARDET, Cipar
 • Skills Elevation FHB, Njemačka
 • Infinitivity Design Labs, Francuska

Ukupna vrijednost projekta: 250 000,00 €

Trajanje projekta: 1.10.2023. – 30.09.2025.

Cilj projekta:

Projekt će podržati razvoj novih znanja i pedagoških pristupa za strukovne nastavnike i trenere kroz temu zelenog gospodarstva uključujući inovativnu upotrebu digitalnog sadržaja. Koristeći EU Green Deal i GreenComp okvire, projekt će se usredotočiti na izgradnju pedagoških kompetencija nastavnika u područjima razvoja tehničkih, zelenih i mekih vještina putem imerzivnih digitalnih resursa. Za učenike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, predloženi dvojni model će postići pozitivne rezultate u izgradnji njihovih budućih karijera.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Program usavršavanja za strukovne nastavnike i trenere
 • Profili kompetencija
 • Platforma za učenje.

Ciljna skupina projekta:

Primarnu ciljnu skupinu čine:

 • Strukovni stručnjaci, strukovni učitelji, treneri unutar poduzeća, predavači, konzultanti koji su izravno uključeni u pružanje strukovnog osposobljavanja u partnerskim zemljama
 • Stručnjaci iz industrije i poduzeća iz zelenog sektora

Sekundarne ciljne skupine:

 • VET nastavnici i druge relevantne obrazovne institucije, strukovne inicijative, udruge malih i srednjih poduzeća, multinacionalne konzultantske tvrtke, istraživački instituti i zeleni stručni treneri

LOTUS: Resilience in VET Education

Nositelj projekta: Future in Perspective Limited, Irska

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • Mindshift Talent Advisory lda, Portugal
 • BFI – Berufsförderungsinstitut Burgenland, Austrija
 • Aliance Lektoru e Konzultantu, Češka
 • IDP Sas Di Giancarlo Constantino (Italian Development partners), Italija

Ukupna vrijednost projekta: 250 000,00 €

Trajanje projekta: 01.02.2023. – 01.02.2025.

Cilj projekta:

Projekt LOTUS poduprijet će razvoj digitalne pedagogije i stručnosti u korištenju digitalnih alata za strukovne nastavnike, uključujući stvaranje i inovativnu upotrebu sadržaja za digitalno obrazovanje. Pomoću DigCompEdu okvira, partneri će se usredotočiti na izgradnju pedagoških kompetencija nastavnika u područjima poučavanja i učenja te digitalnih resursa.

Projekt ima za cilj povećati kapacitet i spremnost nastavnika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za upravljanje učinkovitim pomakom prema digitalnom obrazovanju. U pristup projekta usvojena je primjenjiva uporaba digitalnih tehnologija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju uz razvoj digitalne pedagogije i stručnosti u korištenju digitalnih alata za nastavnike kroz aktivno kreiranje sadržaja digitalnog obrazovanja.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

Projekt LOTUS predlaže novi pristup razvoju vještina upravljanja karijerom među učenicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja modernizirajući pružanje profesionalnog usmjeravanja kako bi odražavalo stvarnost europskog tržišta rada nakon pandemije Covid-19. Sposobnost osmišljavanja i planiranja puta napredovanja u karijeri bit će jedna od ključnih odrednica uspjeha za mlade učenike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi, a projekt LOTUS će osigurati set alata interaktivnih strukovnih resursa za razvoj ključnih vještina upravljanja karijerom. Upravljanje stresom, kritičko razmišljanje, rješavanje problema i upornost su među vještinama koje će učenicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja trebati kako bi im pomogle da se nose sa posljedicama pandemije i drugim poremećajima koji dolaze te kako bi bili spremni za budućnost koju nosi tržište rada. Za pomoć nastavnicima u obrazovanju odraslih koji su već prošli kroz razne izazove tijekom pandemije, usredotočit ćemo se na motivaciju, pozitivnost i upravljanje promjenama. Iz tog razloga projekt LOTUS će također razviti prilagođene MOOC platforme koji grade otpornost nastavnika i učenika.

Ciljna skupina projekta:

Primarnu ciljnu skupinu čine:

1) Strukovni nastavnici, treneri i edukatori, savjetnici za karijeru i koordinatori koji rade izravno na pružanju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u partnerskim zemljama

2) Mladi učenici strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, učenici koji završavaju drugostupanjsko obrazovanje i započinju nove strukovne karijere, mladi koji traže posao i mladi ljudi koji rade na nesigurnim radnim mjestima i traže nove prilike za karijeru.

Projekt će biti namijenjen mladim ljudima u radnoj dobi, a uključivat će i one koji se suočavaju sa izazovima u pristupu strukovnom osposobljavanju te mladima s lošijim financijskim mogućnostima.

Sekundarne ciljne skupine:

1) Zaposlenici i treneri koji rade u partnerskim organizacijama

2) Zaposlenici, treneri, konzultanti i savjetnici koji rade za pridružene partnere u svakoj zemlji partnera

3) Ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i druge relevantne obrazovne institucije, koordinatori obrazovanja, druge strukovne inicijative, organizacije mladih

4) Lokalne vlasti, ministarstva, gospodarske komore, poslovna udruženja, sindikati i javni predstavnici (političari) itd.

Newsletter projekta:

Enhancing the skills of VET providers in the field 

of 3D technologies

Nositelj projekta: Business information and consulting centre Sandanski Association, Bugarska

Partneri:

 • B2N Trade Ltd, Bugarska
 • Zemedelska profesionalna gimnazia, Bugarska
 • Klaster 3D tehnologija, Hrvatska
 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • Strojarska I tehnička škola Fausta Vrančića, Hrvatska
 • Voxellab d.o.o., Srbija
 • Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd, Srbija
 • Association Digital Fabrication Laboratory, Bosna i Hercegovina
 • Future in Perspective Ltd., Irska

Ukupna vrijednost projekta: 250 000,00 €

Trajanje projekta: 11.01.2023. – 31.10.2025.

Cilj projekta:

Projekt 3DAcademy, na kojem surađuje 10 organizacija iz 5 europskih zemalja, ima za cilj unaprijediti kapacitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) u pružanju obuke o 3D tehnologijama. Kroz sveobuhvatan radni program s pet radnih paketa, projekt će razviti i testirati kombinirani program/metodologiju obuke koja uključuje online module učenja te platformu sa „Train-the-trainer“ priručnikom. Ovaj program pružit će korake potrebne za organizaciju i provedbu „blended“ metode učenja o 3D tehnologijama za učenike u strukovnim školama i izvanškolskim aktivnostima strukovnog obrazovanja te u obrazovanju odraslih. Projekt se usklađuje s prioritetom digitalne transformacije Erasmus+ programa, fokusirajući se na izgradnju znanja i kapaciteta pružatelja strukovnog obrazovanja s ciljem iskorištavanja 3D tehnologija za poboljšane metode poučavanja i treninga. Također obrađuje prioritete samog sektora pružanjem vodstva u prilagodbi strukovnog obrazovanja potrebama tržišta rada i doprinosi inovacijama kroz integraciju 3D printanja, skeniranja i modeliranja u postojeće tehničke smjerove i kroz edukacije o poduzetništvu.  

Projekt 3DAcademy će razviti i ponuditi:

 • Online okruženje koje pruža strukturiran, zanimljiv i jednostavan sadržaj za korištenje i učenje o 3D tehnologijama u osobne ili profesionalne svrhe.
 • Metodologiju obuke i nastavni plan u području 3D tehnologija prilagođene potrebama učitelja/trenera/edukatora strukovnog obrazovanja, kao i učenicima strukovnih škola, studentima početnih godina fakulteta i zaposlenicima na početku karijere u industrijskim tvrtkama.
 • Novi strukovni standard u području 3D tehnologija

Ciljna skupina projekta:

 • Mala i srednja poduzeća 
 • Pružatelji strukovnog obrazovanja
 • Strukovni nastavnici i studenti prve godine fakulteta
 • Pojedinci diljem partnerskih zemalja, itd.

 

Hacking the Code for Women in STEAM

Nositelj projekta: Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska

Partneri:

  • Spectrum Research Centre CLG, Irska

  • Skills Elevation FHB, Njemačka

  • SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED, Cipar

  • BFI Burgenland, Austrija

  • JAITEK TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN S.L., Španjolska

  • ALIANCE LEKTORŮ a KONZULTANTŮ, Češka

Ukupna vrijednost projekta: 227.130,00 EUR

Trajanje projekta: 01.09.2020. – 31.08.2022.

Cilj projekta:

Cilj projekta je postizanje veće rodne ravnopravnosti u STEAM (science, technology, engeneering, art, mathematics) području kojim prema posljednjim istraživanjima i dalje dominiraju muškarci (72%), dok se udio žena nije značajno promijenio u posljednjih nekoliko godina (28%). Rodna pristranost predstavlja sve veći problem, ali njegovo rješavanje kroz višestruko obrazovno adresiranje spomenutog problema pozitivno bi utjecalo ne samo na europsko gospodarstvo nego i na osvješćivanje cjelokupnog europskog stanovništva o važnosti rodne ravnopravnosti. Projekt će posebnu pozornost obratiti na žene u srednjem strukovnom obrazovanju jer se ono smatra svojevrsnim početkom usmjeravanja i razvoja karijera u STEAM području kao i potencijalno dobra podloga za suzbijanje predrasuda, ali i edukacije mladih o važnosti rodne jednakosti.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

  • Razvijanje seta alata od 35 interaktivnih infografika koje se bave osobnim deficitima pojedinaca kako bi im se omogućilo da identificiraju pravi izbor karijere u STEAM području

  • Razvijanje sveobuhvatnog programa stručnog usavršavanja koji će podržavati kontinuirani profesionalni razvoj strukovnih nastavnika i stručnjaka za profesionalno usmjeravanje

  • Adresiranje ključnih pitanja povezanih s rodnom pristranosti u STEAM području kroz pružanje niza resursa koji podižu svijest o svjesnoj i nesvjesnoj rodnoj pristranosti

  • Podrška menadžerima ljudskih resursa pri razvijanju odgovarajuće prakse zapošljavanja, zadržavanja i promicanja žena u STEAM sektoru

  • Razvijanje MOOC-a (Massive Open Online Course) koji će omogućiti pristup Steamy Wonders interaktivnim infografikama, programu stručnog usavršavanja i alatima za menadžere ljudskih resursa

Ciljna skupina projekta:

  • Žene svih dobnih skupina zainteresirane za rad u STEAM području

  • Edukatori odraslih

  • Stručnjaci iz područja upravljanja ljudskim resursima

Newsletteri projekta:

BEST – Building environmental awareness and sustainability values through the Head, Heart, Hands Model for Transformative Learning

Nositelj projekta: Meath partnership, Irska

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • Rightchallenge – Associação, Portugal
 • JUGEND AM WERK STEIERMARK GMBH, Austrija
 • QUALITY CULTURE SRLS, Italija
 • CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD, Cipar

Ukupna vrijednost projekta: 250.000,00 EUR

Trajanje projekta: 01.01.2023. – 01.01.2025.

Cilj projekta:

Ovaj projekt ima za cilj odgovoriti na izazove s kojima se suočavaju mladi ljudi te radnici koji rade s mladima diljem Europe kroz razvoj paketa resursa kojima oni mogu osnažiti svoje kompetencije da postanu aktivniji u obrani svojih prava i potreba, uzimajući u obzir izravan i neizravan utjecaj koji klimatske promjene imaju na živote građana. Projekt će podržati građane diljem Europe i poticati mlade ljude i radnike s mladima diljem Europe kako bi bili spremni djelovati na klimatske promjene i nepravdu na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Projekt će ojačati znanje i svijest mladih ljudi kako bi oni bili spremni uključiti se u razvoj i napredak svoje lokalne, nacionalne i globalne zajednice. Mladi ljudi te radnici koji rade s mladima bit će uključeni u aktivnosti koje izravno utječu na njihovu svakodnevicu kroz ispitivanje njihovih koncepcija i unaprijed stvorenih ideja vezanih za klimatske promjene te utjecaja koji one imaju na njihovu svakodnevicu.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

Podrška mladima za stjecanje dubljeg razumijevanja složenosti izazova s kojima se suočavaju na globalnoj razini imperativ je za izgradnju boljeg, održivijeg i povezanijeg svijeta. Ovaj će se projekt usredotočiti na ostvarivanje ekoloških ciljeva za održivi razvoj i omogućit će dublje razumijevanje globalnih društvenih problema s kojima se suočavamo u borbi protiv klimatskih promjena.

Ovaj projekt nastojat će ostvariti šest glavnih ciljeva:

 • Poticati mlade ljude da razviju svijest o uzrocima i posljedicama klimatskih promjena
 • Mladima i nastavnicima pružiti niz alata, ideja i inicijativa koje mogu koristiti u borbi protiv klimatskih promjena
 • Osnažiti mlade da postanu nositelji promjena i aktivni građani u svojim lokalnim zajednicama
 • Poticati mlade ljude i radnike koji rade s mladima na stvaranje rješenja za izazove koje nose klimatske promjene
 • Educirati mlade ljude i nastavnike o ulozi kognitivnih, socio-emocionalnih i bihevioralnih kompetencija kako bi mogli pravovremeno reagirati i implementirati održive prakse u svoju svakodnevicu
 • Otvoriti informativna i otvorena mjesta za dijalog i komunikaciju na temu klimatskih promjena.

Glavni rezultati:

 • Mapiranje ekosustava izazova s kojima se mladi susreću kada poduzimaju mjere vezane za klimatske promjene
 • Transformativna edukacija o klimatskim promjenama – Program stručnog usavršavanja za podršku radnicima u radu s mladima
 • Banka održivih ideja za borbu protiv klimatskih promjena

Ciljna skupina projekta:

 • Mladi ljudi od 15 do 29 godina starosti
 • Radnici u radu s mladima
 • Ostali dionici koje interesira tema klimatskih promjena

DIVERSITE – Providing access points to work-based online learning environments for diversity management in multi-ethnic, agediverse workforces

Nositelj projekta: BFI Burgenland, Austrija

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih
 • Future in Perspective limited
 • ITG Conseil
 • Mindshift Talent Advisory lda
 • NEOPHYTOS CH CHARALAMBOUS (INSTITUTE OF DEVELOPMENT LTD)
 • IHKPROJEKTGESELL SCHAFT MBH
 • AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA

Ukupna vrijednost projekta: 250.000,00 EUR

Trajanje projekta: 01.09.2022–31.08.2024.

Cilj projekta:

Raznolikost na radnom mjestu danas je jedno od glavnih obilježja radnog života diljem Europe. Kako bi izvukli najveću moguću korist iz toga, menadžeri i radnici suočavaju se s izazovima koji zahtijevaju pažljivo razmatranje potrebe za novim interaktivnim edukacijskim resursima koji od menadžera i radnika traže da preispitaju tradicionalne ili dugotrajne sustave, strukture, prakse i vjerovanja. Projekt DIVERSITe bavi se takvom problematikom kroz zbirku interaktivnih infografika i e-Zineova koji će pomoći tvrtkama i zaposlenicima da integriraju strategije upravljanja raznolikošću na svoja radna mjesta.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Promicanje i podrška tvrtkama i zaposlenicima da integriraju strategije upravljanja raznolikošću na svoja radna mjesta.
 • Omogućavanje pristupačnih i agilnih programa učenja za vlasnike tvrtki, menadžere te osoblje.
 • Podrška digitalnoj spremnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, s cjeloživotim obrazovanjem za stručnjake strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, te kroz uvođenje paketa digitalnih edukacijskih materijala za vlasnike tvrtki, menadžere i zaposlenike.
 • Ulaganje u vještine i kompetencije upravljanja raznolikošću u europskim poduzećima, kako bi se na uključiviji način podržao oporavak europskog gospodarstva
 • Stvaranje lokalne sinergije između pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te pripadnika poslovne zajednice.
 • Pružanje potpore nastavnicima iz obrazovanja odraslih uključivanjem u transnacionalne aktivnosti osposobljavanja i obuke.

Kako bismo odgovorili na potrebu tržišta za poboljšanim pružanjem strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s ciljem zadovoljenja novonastalih potreba tržišta rada za sve raznovrsnijim radnim mjestima te kako bi europske tvrtke postale promotorima raznolikosti, naši glavni ciljevi na projektu su:

 • Podržati poslodavce kod uključivanja raznolikosti u njihovo poslovanje te kod razvoja strategije upravljanja raznolikošću.
 • Educirati zaposlenike o raznolikosti i osigurati im paket obrazovnih resursa koji će im pomoći da budu promotori raznolikosti na svojim
  radnim mjestima.
 • Uključiti stručnjake iz obrazovanja odraslih u nadogradnju vještina kako bi mogli koristiti edukacijske materijale razvijene kroz projekt i stekli povjerenje za rad i podučavanje u online okruženju.
 • Doprinijeti uključivanju raznolikosti na radna mjesta u Europi.

Ciljna skupina projekta:

 • Edukatori u obrazovanju odraslih
 • Predstavnici poslovne zajednice

Newsletter_01_HR
Newsletter_01_EN
Leaflet_HR
Leaflet_EN

USING EDUZINES – INTERACTIVE, TRANS MEDIAL LEARNING MATERIALS FOR SMARTPHONES – TO BUILD STRATEGIC INNOVATION SKILLS OF SMES 


Nositelj projekta: Coopérative pour le Développement de la Créativité et de l’Innovation (Francuska)

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih
 • INNOVADE LI LTD (Cipar)
 • Spectrum Research Centre CLG (Irska)
 • Rightchallenge – Associação (Portugal)
 • Skills Elevation FHB (Njemačka)
 • Academia Postal 3 Vigo S.L. (Španjolska)
 • BULGARIAN-ROMANIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCIATION (Bugarska)

Ukupna vrijednost projekta: 263.158,00 €

Trajanje projekta: 01.04.2021. – 31.03.2023. (24 mjeseca)

Cilj projekta: 

Glavna tema projekta je razvoj programa učenja na temu strateških inovacija koji će pomoći vlasnicima poduzeća i menadžerima s ciljem progresivnog oporavka od utjecaja pandemije Covid-19. Svi materijali koji će se razviti u sklopu projekta osmišljeni su za podršku mobilnom učenju na pametnim telefonima. Na taj način nastojat će se riješiti niska zastupljenost obrazovanja i osposobljavanja u sektoru malih i srednjih poduzeća. Projekt će se usredotočiti na izgradnju strateških inovacijskih vještina malih i srednjih poduzeća kako bi ih se informiralo i pripremilo za iskorištavanje potencijala novih prilika u današnjem digitalnom svijetu. Projekt će također pružiti osnovnu obuku strukovnim nastavnicima kako bi se poboljšalo njihovo znanje o strateškim inovacijama u sektoru malog i srednjeg poduzetništva te kako bi izgradili svoje pedagoške i digitalne vještine koje će im pomoći da iskoriste potencijale koje pruža online način učenja.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati

 • Osposobljavanje na radnom mjestu u poduzećima s ciljem povećanja inovativnosti nakon negativnog utjecaja pandemije Covid-19
 • Zbirka interaktivnih infografika i EduZineova – Partneri su identificirali strateške inovacijske module koji će biti ovuhvaćeni u EduZine paketu. Vlasnici i menadžeri poduzeća bit će upoznati sa sljedećih 7 strateških inovacijskih modula: inovacijske tipologije, poslovna kultura, pokretači inovacija, etika i upravljanje, korporativne inovacijske strategije, akcija i rješenja za poslovnu strategiju.
 • SIS-SME MOOC i Zajednica prakse – Partneri će razviti MOOC platformu na kojoj će biti predstavljeni svi materijali razvijeni tijekom projekta i koji će doprinijeti razvoju strateških inovacija u poduzećima. MOOC će također djelovati kao podrška pri razmjeni najbolje prakse gdje će sudjelovati i kolege iz struke s ciljem osiguranja uspješnih strateških inovacija u poslovanju.

Ciljna skupina projekta

 • Strukovni nastavnici
 • Poduzetnici, menadžeri

Newsletteri projekta:

CIRCULO – USING AGILE LEARNING PLATFORMS TO INFUSE CIRCULAR ECONOMY KNOWLEDGE WITH ENTREPRENEURIAL SPIRIT

Nositelj projekta: Gestión Estratégicae Innovación SL, Spain

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Croatia
 • Spectrum Research Centre CLG, Ireland
 • Skills Elevation FHB, Germany
 • Mindshift Talent Advisory lda, Portugal
 • The Square Dot team,Belgium
 • INNOVADE LI LTD, Cyprus
 • COMITE DE BASSIN D’ EMPLOI DU SUD LUBERON, France

Ukupna vrijednost projekta: 200.390,00 EUR

Trajanje projekta: 1.4.2022-31.3.2024.

Cilj projekta: 

razviti i uvesti hibridni pristup učenju koji izgrađuje poduzetničke, digitalne i zelene vještine strukovnih nastavnika i polaznika te razvoj i testiranje novog pedagoškog pristupa u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koji digitalizaciju stavlja u središte obrazovnog procesa. CIRCULO će razviti program Treniraj trenera kojim će se adresirati nekoliko prioriteta Europskog zelenog plana i Programa vještina za Europu s naglaskom na proširivanju znanja strukovnih nastavnika u kontekstu izgradnje poduzetničkog duha i razumijevanja ključnih principa cirkularne ekonomije. Pomoću pristupačne i interaktivne online platforme radit će se na izgradnji pedagoških i digitalnih vještina strukovnih nastavnika i na njihovom osposobljavanju kako bi mogli pružiti kvalitetne usluge strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Time će se ujedno i podizati samopouzdanje strukovnih nastavnika za poučavanje na daljinu, ali i razvijati vještine podučavanja i mentoriranja kako bi oni mogli podržati mlade ljude i učenike strukovnog usmjerenja da ostvare svoj potencijal.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati

 • Izraditi novi program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja Treniraj trenera za strukovne nastavnike/trenere s ciljem jačanja njihovih dihitalnih vještina kako bi mogli digitalizirati svoje metode i tehnike poučavanja, ali i pružiti svojim poslaznicima odgovarajuće usmjeravanje i mentorstvo
 • Razviti CIRCULO Zbirke alata za poučavanje koji učenicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja omogućuje stjecanje vještina potrebnih za zelenu i kružno gospodarstvo
 • Razviti CIRCULO Platformu za e-učenje na kojoj će se moći pristupiti svim materijalima razvijenim na projektu, kao i biti dio online zajednice stručnjaka za strukovno obrazovanje i osposobljavanje diljem Europe

Ciljna skupina projekta

 • Strukovni nastavnici
 • Učenici strukovnog usmjerenja

Newsletteri projekta:

eSMART- NEXT GENERATION WEB 4.0 ENTREPRENEURS

Nositelj projekta: BFI Burgenland, Austrija

Partneri:

 

  • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska

  • Spectrum Research Centre CLG, Irska

  • Skills Elevation FHB, Njemačka

  • Academia Postal 3 Vigo S.L, Španjolska

  • WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU, Poljska

  • CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET, Cipar

  • Rightchallenge – Associação, Portugal

Ukupna vrijednost projekta: 267.126,00 EUR

Trajanje projekta: 1.4.2021-31.3.2023.

Cilj projekta:

Cilj je projekta podržati prihvaćanje inovativnih pristupa i digitalnih tehnologija za poučavanje i učenje. U sklopu eSMART projekta izradit će se kurikulum poduzetništva za mlade ljude s urođenim digitalnim vještinama koji započinju karijeru u CCI sektoru. Ovaj projekt također će pružiti osnovno stručno usavršavanje za strukovne nastavnike kako bi se osiguralo da su upoznati sa svim internetskim mogućnostima i potencijalima u svrhu pokretanja novih poslovanja. Isto tako, strukovni nastavnici na taj će način izgraditi svoje pedagoške i digitalne vještine koje će im pomoći da iskoriste potencijal internetskih mreža za učenje pružanja visokokvalitetne usluge strukovnog obrazovanja u trenutnom kontekstu pandemije Covid-19 gdje tradicionalne usluge utemeljene na isključivo institucionaliziranom obrazovanju više nisu održive

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 

  • Osmisliti i izraditi ciljani kurikulum poduzetništva za mlade ljude s urođenim digitalnim vještinama koji započinju karijeru u CCI sektoru.

  • Razviti sveobuhvatan paket digitalnog materijala za učenje čiji će cilj biti pružiti potrebne i korisne informacije mladim poduzetnicima o otvaranju svog poslovanja.

  • Osigurati osnovnu stručno usavršavanje za strukovne nastavnike kako bi se osiguralo da su upoznati sa svim internetskim mogućnostima i potencijalima u svrhu pokretanja novih poslovanja.

Ciljna skupina projekta:

 

  • Strukovni nastavnici

  • Mladi s razvijenim digitalnim vještinama

CCI sektor – Kulturni i kreativni sektor. Više informacija o ovoj temi možete pronaći na https://ec.europa.eu/culture/sectors/cultural-and-creative-sectors

Newsletteri projekta:

 •  

 •  

 •  

The VET-ification of Online Gaming through innovative challenge-based learning

Nositelj projekta: Association de Gestion des Fonds Européens

Partneri:

 • Callidus ustanova za obrazovanje odraslih
 • Hauptstadtallee 239 V V UG (Skills Elevation FHB)
 • FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED
 • INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO Y LA FORMACION SL
 • CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET
 • Rightchallenge – Associação
 • VsI Socialiniu inovaciju centras

Ukupna vrijednost projekta: 255.567,00 EUR

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Cilj projekta:

Cilj projekta je dizajniranje i razvoj mobilnih igrica za angažiranje osoba koji su odustali od obrazovanja i nevoljko uče. Kreiranjem zanimljivih obrazovnih resursa dodatno ćemo angažirati i motivirati mlade osobe, podići im samopoštovanje i samosvijest te izgraditi njihovo samopouzdanje. Cilj projekta je na taj način mlade osobe koje su odustale od edukacije vratiti na put cjeloživotnog obrazovanja.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Izgradnja partnerstva sa lokalnim interesnim skupinama i predstavljanje nove metodologije učenja i novih zanimljivih obrazovnih resursa
 • Osnovno stručno osposobljavanje za strukovne učitelje i edukatore da bi im se poboljšale tehničke vještine za stvaranje novih i inovativnih resursa za učenje pomoću najnovije tehnologije
 • Pop-up Gaming Hubs pomoću kojih se će projekt predstaviti ciljnoj skupini
 • Finalna konferecija na kojoj će se predstaviti razvoj novih obrazovnih resursa i novu metodologiju, te rezultati pilot faze projekta

Ciljna skupina projekta:

 • NEET’s (mladi ljudi od 19-34 koji nisu završili nikakvu edukaciju, nisu trenutačno u obrazovanju niti treningu i nisu zaposleni)

Newsletteri projekta:

AGILITe – Developing the digital and entrepreneurial competences of VET trainers to support agile entrepreneurship training

Nositelj projekta: FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED

Partneri:

 • Callidus ustanova za obrazovanje odraslih
 • Academia Postal 3 Vigo S.L.
 • AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd
 • Hauptstadtallee 239 V V UG (Skills Elevation FHB)
 • FONIX AS
 • INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE
 • FUNDATIA PROFESSIONAL

Ukupna vrijednost projekta: 299.365,00 EUR

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Cilj projekta:

Cilj projekta je izgradnja digitalnih kompetencija, poduzetničkog duha i razumijevanje Europskog Zelenog Plana za strukovne učitelje. Također, cilj projekta je promocija novih poslovnih prilika strukovnim učiteljima kako bi im se pomoglo u razvijanju inovativnih i privlačnih okvira učenja i kako bi oni uspješno iskoristili potencijal novonastalih poduzetnika sudjelujući u razvijanju njihovih ključnih kompetencija.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Poboljšanje kompetencija strukovnih učitelja edukatora kroz stručno usavršavanje
 • Uključenje strukovnih učitelja u Community of Practice
 • Izgradnja poduzetničkih kompetencija i ključnih znanja o kružnoj ekonomiji kroz AGILITe EduZines
 • Finalna konferencija na kojoj će se predstaviti cijeli paket resursa, a na kojoj će prisustvovati i strukovni učitelji i edukatori

Ciljna skupina projekta:

 • Strukovni učitelji
 • Edukatori odraslih

*EduZines – obrazovni resurs, inovativna edukativna metoda za samostalno učenje koje pruža visokokvalitetne, a lako dostupne mogućnosti učenja i materijale za strukovne učitelje i edukatore odraslih zbog svoje lake dostupnosti.
*Community of Practice – razvijanje kolektiva strukovnih učitelja okupljenih oko on-line platforme (MOOC) koja sadrži i distribuira sve materijale koji su razvijeni u sklopu projekta i na taj način ih čini dostupnima i nakon završetka projekta

Newsletteri projekta:

GREEN FOR FUTURE – Greening the EntreComp Framework to Reconcile Economic Development and Environmental Security

Nositelj projekta: Universitaet Paderborn, Njemačka

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • Berufsförderungsinstitut Burgenland, Austrija
 • Spectrum Research Centre CLG, Irska
 • Universitatea Din Pitesti, Rumunjska
 • University of Peloponnese, Grčka
 • Centre for advancement of research and development in educational technology Ltd. CARDET, Cipar
 • Institito de Soldadura e Qualidade Portugal
 • Burgarski Svoboden Universitet, Bugarska

Ukupna vrijednost projekta: 419.013,00 EUR

Trajanje projekta: 01.09.2020. – 31.08.2023.

Cilj projekta:

Kako bi se uspješno odgovorilo na sve izraženije klimatske promjene, cilj ovog projekta je kroz maksimalni socijalni utjecaj promijeniti globalno okruženje, a da se pritom ne izgubi poslovna vizija za stvaranje profitabilnih proizvoda. Cilj projekta “Green for Future” je stvoriti novi „zeleni“ koncept koji će rezultirati ključnim promjenama u svijesti kompanija te u području obrazovanja odraslih. Ovaj projekt želi navesti potrošače, zaposlenike i druge dionike da promijene svoje viđenje ekološke situacije u njihovim zemljama predstavljajući važan pokušaj razvoja inovativnih kvalifikacijskih okvira i resursa kojima se potiču promjene u poslovnom sektoru.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • 72 edukatora iz područja obrazovanja odraslih završit će “in-service” obuku s ciljem upoznavanja novog “zelenog” koncepta
 • Razvoj zelenog “EntreComp” kvalifikacijskog okvira s ciljem usvajanja bitnih vrijednosti održivog poduzetništva te promicanja novog koncepta “zelene” ekonomije
 • Razvoj zbirke resursa za stjecanje poslovnih kompetencija u svrhu podrške osoblju iz područja obrazovanja odraslih
 • Razvoj “in-service” programa obuke kao podrška kontinuiranom stručnom razvoju edukatora iz područja obrazovanja odraslih s ciljem razumijevanja koncepta “zelenog” poduzetništva
 • Razvoj globalnog otvorenog “On-line” tečaja u svrhu promocije koncepta “zelenog” poduzetništva

Ciljna skupina projekta:

 • Edukatori iz područja obrazovanja odraslih
 • Zaposlenici, poduzeća, donositelji ekonomskih odluka i drugi dionici

Green EntreComp = kvalifikacijski okvir koji će se koristiti od strane edukatora iz područja obrazovanja odraslih u školama i na fakultetima diljem Europe. Pružanje “GreenEntreComp-a” kao okvira za budući razvoj imat će značajan utjecaj na okoliš i tvrtke u cijeloj Europi.

Newsletter projekta:

SKILL PICS – Using Interactive Infographics to Promote Problem Based Learning for the Development of Key Transversal Skills

Nositelj projekta: Berufsförderungsinstitut Burgenland, Austrija

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • Future in Perspective Limited, Irska
 • Aliance Lektoru a Konzultantu, Češka
 • Jaitek Tecnología y Formación SL, Španjolska
 • Innovade Li Ltd., Cipar
 • Rightchallenge – Associação, Portugal
 • Hauptstadftallee 239 V V UG, Njemačka

Ukupna vrijednost projekta: 246.319,00 EUR

Trajanje projekta: 01.09.2020. – 31.08.2022.

Cilj projekta:

Cilj projekta je svim građanima pružiti ključne transverzalne vještine poput digitalne pismenosti, poduzetništva, kritičkog i kreativnog razmišljanja, vođenja, inovativnosti, rješavanja problema, timskog rada i socijalnog utjecaja. Stjecanje takvih vještina nije namijenjeno samo određenom polju rada, već njihovoj uporabi u širem spektru područja što će povećati vrijednost građana na tržištu rada.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Promicanje nove metodologije koristeći pristup učenju rješavanjem problema umjesto uobičajene metode kombiniranog učenja
 • 400 učenika iz područja obrazovanja odraslih razvit će ključne transverzalne vještine koje će im pomoći na tržištu rada
 • 48 edukatora iz područja obrazovanja odraslih završit će pilot edukaciju programa “in-service” obuke koja će povećati njihove digitalne i pedagoške vještine
 • 16 interaktivnih infografika bit će razvijeno i prevedeno na 8 jezika partnera
 • U sklopu projekta bit će razvijen “In-service” priručnik koji će biti preveden na 8 jezika partnera
 • Razvoj projektnog MOOC-a (globalnog otvorenog online tečaja)

Ciljna skupina projekta:

 • Edukatori iz područja obrazovanja odraslih koji nastoje odgovoriti na potrebe tržišta za transverzalnim vještinama u modernom poslovanju
 • Ljudi koji žele steći ključne transverzalne kompetencije koje su im potrebne za ispunjenje potencijala i postizanje ciljeva u karijeri

Interaktivni infografi – vrsta internet zadataka koji će ponuditi ciljnoj skupini veliku priliku za stjecanjem znanja kroz različite izazove. Oni uključuju videozapise s objašnjenjima, članke u časopisima, kvizove ili slagalice, digitalne “provale” ili “online escape room-ove” te “WebQuest-ove”.

Prezentacija projekta:

Entrepreneurship Training for Innovators

Nositelj projekta: Coopérative pour le Développement de la Créativité et de l’Innovation (Francuska)

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih (Hrvatska)
 • Mindshift Talent Advisory lda (Portugal)
 • INNOVADE LI LTD (Cipar)
 • FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED- FIPL (Irska)
 • JAITEK TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN SL (Španjolska)
 • Skills Elevation FHB (Njemačka)
 • QUARTER MEDIATION (Nizozemska)

Ukupna vrijednost projekta: 252.382,00 EUR

Trajanje projekta: 15.9.2020-14.9.2022. 

Cilj projekta:

Cilj projekta je uspješno uključiti poduzetnike u razvoj različitih inovacijskih procesa koji su dosad bili rezervirani gotovo isključivo za znanstvenike i akademsku zajednicu. Ideja projekta je uključiti velik broj ljudi u procese inovacija, mogućnost slobodnijeg kruženja znanja te razvoj proizvoda i usluga koje mogu pridonijeti stvaranju novih tržišta.
Glavni sudionici projekta su visokoobrazovani inovativni poduzetnici koji su poznati po svom bogatom radnim iskustvom (od 5 do 10 godina). Očekuje se da će rezultati ovog projekta postići trajni utjecaj na europsko društvo.

Main project activities and results:

 • Razvijanje zbirke interaktivnih infografika koje pružaju obuku u području inovacijskog poduzetništva:
  Interaktivne infografike sadržane u Zbirci baviti sljedećim ključnim područjima kompetencija:
  • Kreativno razmišljanje
  • Rješavanje problema
  • Vodstvo i upravljanje timom
  • Upravljanje inovacijama
  • Strateško planiranje
  • Upravljanje rizicima
  • Razvoj poslovnog modela
  • Prikupljanje rizičnog kapitala
  • Brzo eksperimentiranje
 • Razvoj programa stručnog usavršavanja za edukatore odraslih sa specifičnim ciljem razvijanja njihovih vještina i kompetencija za stvaranje vlastitih interaktivnih infografskih izvora
 • Razvoj besplatne online platforme za učenje kako bi se omogućio pristup Zbirci interaktivnih infografika

Target group of the project:

 • Inovativni poduzetnici
 • Edukatori odraslih

Newsletteri projekta:

Supporting Digital Native NEETs Back to Mainstream Education, Training and Employment

Nositelj projekta: VSI INOVACIJU BIURAS, Lithuania

Partneri:

 • Callidus – ustanova za obrazovanje odraslih, Croatia
 • VSI INOVACIJU BIURAS, Lithuania
 • DRUZHESTVO ZNANIE, Bulgaria
 • OSRODEK SZKOLENIOWO-BADAWCZY INNEO, Poland
 • AKLUB CENTRUM VZDELAVANI A PORADENSTVI, Czech Republic
 • ARPIS Asociacion Regional Para la Inclusion Social, Spain

Ukupna vrijednost projekta: 171.721,00 EUR

Trajanje projekta: 1.10.2020. – 30.07.2022.

Cilj projekta:

Cilj projekta je uspješno uključiti i motivirati marginalizirane mlade odrasle osobe između 20 i 34 godine (NEET* osobe) u obrazovanje, programe osposobljavanja i zapošljavanje. Unatoč nižim obrazovnim postignućima, većina današnje NEET populacije ima temeljnu razinu znanja u pogledu digitalnih i društvenih medija. Ta vrsta digitalne pismenosti može predstavljati prekretnicu za ponovno obrazovno angažiranje NEET populacije. Projekt NEET-IDEA dat će mladim ljudima priliku da nauče kako koristiti svoje pametne telefone za snimanje kratkih filmova te biti dio filmske ekipe u ulozi koja odgovara njihovim osobnim preferencijama.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Razvijanje programa stručnog usavršavanja koji će osigurati da nastavnici za odrasle razviju potrebne vještine za obučavanje NEET skupine u izradi digitalnih sadržaja pomoću pametnih telefona
 • Razvoj kurikuluma za program stručnog usavršavanja za nastavnike
 • Novi razvojni pristup za stjecanje ključnih osnovnih i transverzalnih vještina utemeljenih u digitalnom i medijskom proizvodnom okruženju
 • Razvoj online platforme koja bi omogućila pristup resursima za stručno usavršavanje
 • 70 nastavnika za odrasle dovršit će program stručnog usavršavanja za ponovno obrazovno angažiranje marginaliziranih mladih odraslih osoba
 • 350 članova NEET skupine bit će dio filmske ekipe i završiti program obuke za proizvodnju digitalnih i društvenih medijskih sadržaja
 • Proizvodnja 70 kratkih filmova usmjerenih na temu ‘My dream job’

Ciljna skupina projekta:

 • NEET skupina
 • Edukatori za rad s marginaliziranim mladim osobama

NEET je akronim koji označava mlade između 20 i 34 (u Hrvatskoj između 15 i 29) godine koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju (engl. Not in Employment, Education or Training).

Newsletteri projekta:

ELEVATION – Raising the skills of adults on the margins of lifelong learning

Nositelj projekta: Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska

Partneri:

 • Osrodek Szkoleniowobadawczy INNEO, Poljska
 • Asociatia pentru Educatie si Dezvoltare Durabila, Rumunjska
 • Centre for advancement of research and development in educational technology, CARDET, Cipar
 • The Rural Hub, Irska
 • Rightchallenge – Associação, Portugal
 • The Swiss Federation for Adult Learning – SVEB, Švicarska

Ukupna vrijednost projekta: 163.506,00 EUR

Trajanje projekta: 02.09.2019. – 01.09.2021.

Cilj projekta:

Cilj projekta je razvoj mini resursa za učenje u svrhu stjecanja ključnih kompetencija namijenjenih odraslim osobama lošijih životnih mogućnosti koje ne pokazuju interes za sudjelovanjem u cjeloživotnom učenju. Kao podrška tom cilju namjerava se razviti kurikulum za osposobljavanje osoblja u obrazovanju odraslih u svrhu rada s tom ciljnom skupinom odraslih polaznika te lakšeg i kvalitetnijeg korištenja novih obrazovnih resursa za učenje.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • IO1 – Razvoj mini obrazovnih resursa za stjecanje ključnih kompetencija u disciplinama:
  • Umjetnost
  • Kultura
  • Digitalni i socijalni mediji
  • Sport i hobiji
 • IO2 – Izrada kurikuluma za osposobljavanje osoblja u obrazovanju odraslih za rad s ciljnom skupinom
 • IO3 – Razvoj i dizajn modularnog priručnika za učenike s potrebnim sadržajem za učenje prema novim okvirima učenja te priručnika za organizaciju festivala učenja
 • IO4 – Izrada portala za e-učenje
 • IO5 – Evaluacija projekta

Ciljna skupina projekta:

 • Odrasle osobe s niskim kvalifikacijama, migranti, izbjeglice, etničke manjine, itd.
 • Edukatori

Projekt nastoji razviti i prilagoditi nove edukacijske materijale kako bi one najugroženije ponovo privukao u  proces obrazovanja. Novi edukacijski materijali obuhvaćat će popularne teme kao što su umjetnost, kultura, digitalni i socijalni mediji, sport te razne hobi aktivnosti.

Ideja projekta je navedene tematske okvire prilagoditi bitnim obrazovnim disciplinama na način da budu jednostavni i pristupačni marginaliziranoj ciljnoj skupini kako bi se ona mogla zainteresirati i uključiti u rješavanje takvih izazova. Cilj projekta nije samo proširiti znanje i opću kulturu sudionika o popularnim temama današnjice nego kroz tu svakodnevnu tematiku povećati kompetencije sudionika i u drugim bitnim obrazovnim disciplinama iako možda oni sami u početku neće biti niti svjesni svojih novih stečenih kompetencija koje im dugoročno uvelike mogu pomoći u obrazovanju i poslu.

Newsletteri projekta:

PIGGY BANK – A Family Learning Model to Promote Financial Literacy

Nositelj projekta: Reintegra, Češka

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • Future in Perspective Limited, Irska
 • Centre for Advancement of research and development in educational technology, CARDET, Cipar
 • AEVA – Associacao para a educacao e valorizacao da regiao de aveiro, Portugal
 • Asociación cultural y medioambiental Permacultura Cantabria, Španjolska
 • The Swiss Federation for Adult Learning – SVEB, Švicarska

Ukupna vrijednost projekta: 226.084,00 EUR

Trajanje projekta: 01.09.2019. – 30.09.2021.

Cilj projekta:

Cilj ovog projekta je podizanje razine financijske pismenosti u svim državama partnerima s naglaskom na pomoć obiteljima kojima je takvo znanje potrebno. Ovaj projekt nastao je sa svrhom financijskog opismenjavanja ljudi kako bi u budućnosti što manje obitelji dolazilo u nepogodne financijske situacije i time direktno ugrožavali egzistenciju sebe i svoje obitelji.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Razvoj mobilne aplikacije koju će sudionici moći koristiti u svrhu učenja
 • Izrada kolekcije od 12 stripova za mlađu djecu koja će biti prevedena na 6 partnerskih jezika
 • Razvoj 12 edukacijskih materijala u obliku „Escape Room“izazova u svrhu učenja putem interneta za djecu od 13 do 18 godina starosti
 • Razvoj 12 edukacijskih materijala u obliku „Webquest“ zadataka za mlade ljude od 19 do 25 godina starosti s ciljem učenja o financijskom upravljanju od kojih će polovica biti sa pozitivnim scenarijem, a druga polovica sa negativnim scenarijem financijskog djelovanja kako bi sudionici mogli naučiti i dobra i loša iskustva upravljanja financijama
 • Razvoj edukacijskog programa za roditelje i skrbnike kako bi se osigurala izgradnja vlastite financijske pismenosti te mogućnost upravljanja novim modelom obiteljskog učenja
 • Razvoj edukacijskog programa i priručnika koji će dati odgovore na specifične izazove korištenja novih resursa za učenje podržavajući kontinuirani profesionalni razvoj edukatora u svrhu maksimizacije iskoristivosti novih resursa učenja
 • Razvoj internet platforme za učenje – prilagođeno i potpuno mobilno zajedničko mrežno okruženje za učenje koje podržava pristup sa pametnih telefona i tableta

Ciljna skupina projekta:

 • Djeca između 6 i 12 godina starosti
 • „Teenageri“ između 13 i 18 godina starosti
 • Mladi između 19 i 25 godina starosti
 • Roditelji i skrbnici
 • Edukatori

Ciljna skupina projekta nisu samo odrasli s nižom razinom financijske pismenosti već i djeca raznih dobnih skupina kako bi se što bolje pripremila za sve financijske izazove i zamke s kojima će se susretati kroz odrastanje i život.

Webquests / Escape Room Challenges = načini rješavanja zadataka i izazova putem interneta u svrhu stjecanja novih znanja i kompetencija

Newsletteri projekta:

Zero Waste power in HoReCa

Nositelj projekta: Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb, Hrvatska

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • it, Italija
 • Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Hrvatska
 • Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada, Španjolska
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem, Slovenija
 • Future In Perspective Limited, Irska

Ukupna vrijednost projekta: 208.858,00 EUR

Trajanje projekta: 01.09.2019. – 28.02.2022

Cilj projekta:

Ovaj projekt kroz niz aktivnosti povezuje „Zero Waste“ teme sa strukovnim obrazovanjem i poslovnim sektorom u ugostiteljstvu s jasnim ciljem promjena u procesu obrazovanja i poslovanja na način odabira modela rada koji su održivi i manje štetni za okoliš.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Izrada kurikuluma za provedbu specifičnih postupaka gospodarenja otpadom u HoReCa sektoru
 • Kurikulum će sadržavati edukativne sadržaje i konkretne smjernice o organizaciji rada u ugostiteljskim objektima s ciljem zaštite okoliša na temelju uspostavljanja „Zero waste“ standarda
 • Dizajn digitalnih alata za učenje temeljenih na kurikulumu
 • Cilj je podržati učenje kroz individualne načine usvajanja znanja i korištenje ICT alata
 • Alat je namijenjen svim učenicima u procesu strukovnog ugostiteljskog obrazovanja te djelatnicima u HoReCa sektoru
 • Izrada IT standardnog alata za evaluaciju razine „Zero waste“ poslovanja

Ciljna skupina projekta:

 • Učenici i nastavnici VET ugostiteljskih škola – alati će sudionicima pružiti osnovne sadržaje za organiziranje profesionalnih kuhinja i ugostiteljskih objekata s glavnim ciljem smanjenja otpada, zaštite okoliša i podizanja „Zero Waste“ standarda u HoReCa sektoru
 • Hoteli i ugostiteljski objekti – razvit će se digitalni alat za procjenu standarda s nultim otpadom za menadžere i rukovoditelje hotela

„Zero Waste“ je globalni pokret usmjeren ka pronalaženju optimalnih rješenja na aktualna pitanja zagađenja okoliša i ponovne uporabe korištenih materijala. Više o projektu možete saznati na: http://www.zerowastepower.eu/site/

Newsletteri projekta:

Game of Phones

Nositelj projekta: Meath Partnership, Irska

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • Fondo Formacion Euskadi, FFE, Španjolska
 • Storytellme, Portugal
 • Centre for Advancement of research and development in educational technology, CARDET, Cipar
 • The Swiss Federation for Adult Learning – SVEB, Švicarska

Ukupna vrijednost projekta: 174.404,00 EUR

Trajanje projekta: 1.11.2018. – 31.01.2021.

Cilj projekta:

Game of Phones je Erasmus+ projekt kojemu je primarni cilj kroz dizajn i razvoj zadataka baziranih na izazovima za mlade pomoći reintegraciji marginalizirane ciljne skupine u obrazovanje ili zapošljavanje na način da kroz rješavanje tih izazova steknu vještine i kompetencije koje će im poboljšati izglede kod zapošljavanja ili ih motivirati na daljnji proces obrazovanja.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Razvoj sadržaja učenja za webquest izazove
 • Izrada 32 webquest izazova u adekvatnom medijskom formatu za učenje na mobilnim platformama i pametnim telefonima
 • Stjecanje dubljeg znanja i razumijevanja o podrijetlu i funkcioniranju EU
 • Istraživanje povijesno povezanih raznolikosti i kulturoloških identiteta Europe
 • Promocija multikulturuloških i socioekonomskih vrijednosti europskog društva
 • Demonstracija identiteta nacionalne kulture odnosno njegove kompatibilnosti sa europskim identitetom
 • Razvoj Mozilla Badges sustava nagrađivanja s ciljem motivacije ciljne skupine za stjecanje novih znanja i vještina
 • Identifikacija ključnih interesnih skupina koje će biti članovi lokalnog foruma interesnih skupina
 • Neke od ključnih vještina koje se žele postići edukacijom kandidata su: kritičko razmišljanje, rješavanje problema, istraživanje, digitalizacija, komunikacija, timski rad, itd.

Ciljna skupina projekta:

 • Edukatori za rad s marginaliziranim mladim osobama
 • NEET skupina

* Webquest = oblik zadataka na internetu koji će ciljnoj skupini kroz razne izazove ponuditi velike mogućnosti stjecanja znanja

* Mozilla Badges = način vrednovanja učenika kroz nagrađivanje bedževima

* NEET je akronim koji označava mlade između 18 i 24 (u Hrvatskoj između 15 i 29) godine koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju (engl. Not in Employment, Education or Training)

Newsletteri projekta:

Digital Media – A Bridge to Inclusion DIME

Nositelj projekta: Ballybeen Women’s Centre – BWC, Sjeverna Irska

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • Kas Halk Egitimi Merkezi – Kas HEM, Turska
 • The Rural Hub, Republka Irska
 • Cooperativa Sociale Prometeo onclus a Mutualita Prevalente – Prometeo, Italija
 • Osrodek Szkoleniowo-Badawczy INNEO, Poljska
 • INNOVENTUM OY, Finska
 • Reintegra, Češka
 • The Swiss Federation for Adult Learning – SVEB, Švicarska

Ukupna vrijednost projekta:  296.324,00 EUR

Trajanje projekta: 01.10.2017. – 30.09.2019.

Cilj projekta:

S obzirom na činjenicu da su digitalni mediji izvrstan način za prenošenje znanja i razvoj ključnih kompetencija, cilj ovog projekta bio je ponuditi mladim marginaliziranim odraslim osobama (NEET skupina) učinkovit način stjecanja znanja, vještina i kompetencija pomoću kojih će postati konkurentniji na modernom tržištu rada.

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Obuka edukatora za mlade odrasle osobe pružanjem potrebne obuke iz područja digitalnih i pedagoških vještina s ciljem daljnjeg osposobljavanja marginalizirane ciljne skupine projekta
 • Edukacije provedene u svakoj od država partnera s ciljem prenošenja stečenog znanja od strane edukatora na mlade nezaposlene odrasle osobe
 • Izrađen je inovativan vodič kojim su se edukatori služili kako bi na kvalitetan i učinkovit način uspjeli prenijeti znanje stečeno kroz DIME edukacije na mlade marginalizirane odrasle osobe
 • Mlade odrasle osobe imale su na raspolaganju skriptu koja im je bila bitna pomoć kod upoznavanja sa svim potrebnim vještinama, tehnikama i zakonitostima vezanim uz edukaciju izrade digitalnih medija
 • U svakoj od država partnera provedeni su događaji „Festival kratkog filma“ te „Nacionalna kampanja“ koji su uvelike pomogli pri podizanju svijesti o potrebi usvajanja takve vrste znanja i vještina kod marginaliziranih skupina društva te općenito o benefitima koje znanje o digitalnim medijima pruža

Ciljna skupina projekta:

 • NEET skupina
 • Edukatori mladih odraslih osoba

O projektu saznajte više na: https://dimeproject.eu

Rezultat projekta:

Ustanova Callidus kao jedan od projektnih partnera, usmjerila je znanje stečeno kroz edukaciju svojih djelatnika na razvoj znanja i vještina mladih odraslih osoba s ciljem povećanja njihovih mogućnosti na tržištu rada. Kao jedan od intelektualnih rezultata ovog projekta predstavljamo vam i kratki video u kojem možete dobiti kratke savjete za izradu vašeg kratkog filma na vašim smartphone-ovima! Nadam se da ćete se dobro zabaviti, a usput naučiti i nešto novo:

 

 

 

Youthcoach Project, “Moja prilika za budućnost”

Nositelj projekta: Aklub Centrum Vzdelavani A Poradenstvi – AKLUB, Češka

Partneri:

 • WIFI Croatia, Hrvatska
 • BFI, Austrija
 • INAB, Njemačka
 • IFOA, Italija
 • IDT, Španjolska
 • Techniki Ekpaideftiki, Grčka
 • Atama, Slovenija

Ukupna vrijednost projekta:  276.810,00 EUR

Trajanje projekta: 1.9.2014. – 31.8.2016.

Cilj projekta:

Projekt Youthcoach je internacionalno europsko VET (Vocational education and training u prijevodu Strukovno obrazovanje i obuka) partnerstvo koje ima za cilj prenijeti, prilagoditi i provoditi inovativne projekte i proizvode koji:

 • Jačaju povezanost i suradnju između obrazovanja i zapošljavanja u početnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • Pomažu u smanjenju velikog broja odustajanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • Razvijaju osnovne i pomoćne vještine, osobito poduzetničke vještine s mladim učenicima u strukovnom obrazovanju
 • Provjeravaju vještine i sposobnosti tih mladih učenika u skladu sa Europa 2020, ET 2020 i Erasmus + ciljevima
 • Promiču razmjenu iskustava, daljnja prilagodba koncepata i internacionalno umrežavanje, integrirajući lokalne sudionike svakog partnera na projektu

Glavne projektne aktivnosti i rezultati:

 • Analiza potreba svakog pojedinog tržišta u zemljama partnerima
 • Obuka trenera za savjetovanje mladih
 • Izrada zajedničkog „Toolbox-a” koji će služiti kao podrška pri usmjeravanju mladih
 • Transnacionalna radionica za trenere iz svih zemalja
 • Prijenos koncepta pomoći u strukovnom osposobljavanju (DE), Toolbox (CZ), Jugendcoaching (PRI) i EBC * L Enterprise (SI) drugim europskim zemljama
 • Razvoj Youthcoach profil kompetencija i Youthcoach Train to trainer tečaja koji se temelje na istraživanju u svim zemljama partnerima
 • Provedba „Train to trainer“ tečajeva sa 70 trenera u partnerskim zemljama
 • Razvoj Toolbox-ova za trenere mladih uključujući module za:
 • Rad s tvrtkama u premošćivanju jaza između strukovnog obrazovanja i tržišta rada
 • Interkulturalne kompetencije
 • Osobni razvoj
 • Promocija kompetencija vezanih uz poduzetništvo (EBCL)
 • Izrada „Youthcoach“ web stranice sa svim proizvodima

Ciljna skupina projekta:

 • Strukovne organizacije
 • Strukovni nastavnici
 • Treneri mladih učenika u strukovnom obrazovanju
 • Mladi učenici u strukovnom obrazovanju

Newsletteri projekta:

O projektu saznajte više na:  http://www.youthcoach.cz/

Skill IT project, Erasmus+

Nositelj projekta: Ballybeen Women’s Centre – BWC, Sjeverna Irska

Partneri:

 • Callidus – Ustanova za obrazovanje odraslih, Hrvatska
 • Kas Halk Egitimi Merkezi – Kas HEM, Turska
 • Instituto De Formacion Y Estudios Sociales – IFES, Španjolska
 • Aklub Centrum Vzdelavani A Poradenstvi – AKLUB, Češka
 • Morfogennesis, Grčka
 • Cooperativa Sociale Prometeo onclus a Mutualita Prevalente – Prometeo, Italija

Ukupna vrijednost projekta:  260.500,00 EUR

Trajanje projekta: 01.10.2016. – 30.09.2018.

Cilj projekta:

Projekt predstavlja strateško partnerstvo koje ima za cilj razvoj, dizajn i implementaciju povećanja osnovnih vještina, a posebno digitalnih vještina za određene skupine odraslih osoba. Neki od glavnih ciljeva projekta bili su:

 • Podići razinu digitalne pismenosti među odraslim osobama u nepovoljnom položaju
 • Ojačati suradnju između lokalnih i regionalnih organizacija u partnerskim zemljama koje rade s marginaliziranim ciljnim skupinama
 • Poboljšati i proširiti pristup mogućnostima učenja u skladu sa Europa 2020, ET 2020 i Erasmus + ciljevima

Ciljna skupina projekta:

 • Osobe s niskom razinom kvalifikacije ili bez kvalifikacija
 • Osobe osnovnim zanimanjima
 • Nezaposlene osobe
 • Migranti
 • Gospodarski neaktivne osobe

O projektu saznajte više na: http://skillinnovationtraining.com