Upravljanje ljudskim potencijalima

 

Cijena: 2.300 EUR 

Popusti:
Popust na ranu prijavu (najmanje mjesec dana prije početka edukacije) 10%
Plaćanje odjednom 5%
Alumni 5%
Kontakt preko alumnija 5%

Trajanje programa: 188 nastavnih sati

 • 40 sati – Teorijska predavanja (5 dolazaka)
 • 45 sati – Online predavanja
 • 53 sata – Online učenje
 • 50 sati – Izrada završnog rada uz mentora
 
Uvjeti upisa: U program usavršavanja za poslove upravljanja ljudskim potencijalima može se upisati osoba koja ima minimalno završen prvi stupanj fakulteta, stručni studij ili višu školu upodručju društvenih znanosti.

Uvjerenje: Program je odobren od Ministarstva obrazovanja Republike Hrvatske, a polazniku koji uspješno obavi završnu provjeru stečenih znanja i vještina izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za poslove upravljanja ljudskim potencijalima.
 
Upravljaš zaposlenicima ili želiš raditi u ljudskim resursima? Postani Human resource manager, saznaj kako stvoriti i motivirati kvalitetnije zaposlenike.

Sadržaj programa

Kvalitetni zaposlenici osnova su uspješnog poslovanja svake tvrtke. Nakon završenog programa, kao HR manager znat ćete efikasno upravljati odjelom ljudskih potencijala, organizirati podjelu rada, izrađivati opise radnih mjesta, uvesti sustav određivanja plaća u firmi, te bolje regrutirati i selektirati zaposlenike u firmi. Naučit ćete i kako savjetovati nadležne o načinima poboljšanja organizacije rada kroz analizu i uočavanje nedostajućeg kadra.

Glavne kompetencije

Nakon završetka edukacije znat ćete:

 • Upravljati odjelom ljudskih potencijala u organizaciji/firmi.
 • Organizirati i voditi  jasnu organizacijsku strukturu u organizaciji/firmi.
 • Izrađivati opise radnih mjesta, te određivati grupe složenosti poslova u organizaciji / firmi.
 • Uvoditi i razrađivati sustav određivanja plaća u firmi.
 • Regrutirati i selektirati zaposlenike u firmi.
 • Provoditi  ispitivanje o mišljenju i zadovoljstvu zaposlenika, te ocijeniti i procijeniti razvoj firme kroz analizu tog ispitivanja.
 • Savjetovati nadležne o načinima poboljšavanja funkcioniranja organizacije kroz analizu razinu organizacijskih i osobnih kompetencija radnika i uočavanje nedostajućeg kadra.

Nositelj programa

Petra Grabušić ima više od desetljeća iskustva na rukovodećoj poziciji u ljudskim resursima, specijalizirana je na području vođenja teamova i upravljanja konfliktima u teamu, te vodi HR odjel vodeće tvrtke u automobilskoj industriji.  

Predavači

Petra Grabušić
Blanka Lasić
Korana Simonović
Tamara Brborović

Brošura

Upravljanje ljudskim potencijalima – brošuraCourse Content

Strateško pozicioniranje i organizacija upravljanja ljudskim potencijalima u poduzeću

Proces regrutacije i selekcije zaposlenika
Upravljanje učinkom
Razvoj zaposlenika
Motiviranje i nagrađivanje zaposlenika
Alati za upravljanje ljudskim potencijalima
Radno pravo i zaštita na radu
Not Enrolled
This course is currently closed2.300,00 EUR

Course Includes

 • 15 Lessons